Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

KING neemt BZM specificaties in beheer

15 juni 2016KING neemt in opdracht van VNG de volledige BurgerzakenModule(BZM)-specificaties in beheer. Deze waren voorheen in beheer bij Operatie BRP. Het beheer van de BZM-specificaties stopt niet als het programma Operatie BRP afgerond is, maar loopt daarna uiteraard door. Daarom is VNG op zoek gegaan naar een partij die continuïteit biedt. Zij heeft KING daarop gevraagd de BZM-specificaties in beheer te nemen en KING heeft deze opdracht geaccepteerd. Ook beheert KING de aanbestedingsdocumentatie.

Borging

Naast continuïteit van dienstverlening, hebben voor VNG nog andere overwegingen een rol gespeeld bij het besluit tot inbeheername van de BZM-specificaties door KING. In de eerste plaats is zo het opdrachtgeverschap aan leveranciers krachtig vormgegeven. De inbeheername stelt daarbij de VNG in staat om met standaardisatie de integratie en interoperabiliteit in de informatievoorziening te bewerkstellingen. En, de gezamenlijke aanpak van partijen (VNG, NVVB en KING) maakt het gemakkelijker om gewenste gemeenschappelijke voorzieningen te realiseren.

NVVB

KING is eindverantwoordelijk voor het beheer van de BZM-specificaties, maar werkt hierin nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB). Zowel de NVVB als KING participeren in Operatie BRP. Zij zijn bekend met elkaars werkzaamheden, die ook nog eens deels in elkaars verlengde liggen. Beide hebben het behartigen van gemeentebelangen hoog in het vaandel.VNG heeft de NVVB benaderd, omdat ze beschikt over uitgebreide inhoudelijke expertise op het gebied van de Burgerzakenmodules.Nieuwe versie BZM-specificaties beschikbaarVersie 2.1.0 van de BZM-specificaties is goedgekeurd door eigenaar VNG en is per heden beschikbaar via de Gemma-architectuur webpagina van KING. De BZM-specificaties blijven vooralsnog ook bereikbaar via modernodam.nl.

Operatie BRP

Operatie BRP is verantwoordelijk voor de realisatie van het centrale deel van de digitale voorziening BRP. Operatie BRP is onderdeel van het ministerie van BZK. Bij de uitvoering van Operatie BRP werkt het ministerie nauw samen met de VNG, de NVVB, KING, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en Stichting ICTU.De BRP is een volledig digitale voorziening die persoonsgegevens bevat van alle inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (de niet-ingezetenen).


Zie ook: https://www.kinggemeenten.nl/operatie-brp/nieuws/king-neemt-bzm-specificaties-beheer