Interactiepatronen Verwerkingenlogging


Het Verwerkingenloggingregister is verbonden met meerdere componenten in het applicatielandschap van een organisatie. Er zijn verschillende patronen te ontdekken in de interactie tussen de Verwerkingenloggingregister en andere componenten. De verschillende patronen zijn uitgewerkt in views en worden kort beschreven.

Inhoudsopgave

  1. Verwerkingenloggingregister
  2. Interactiepatroon Consumer Bewerking
  3. Interactiepatroon Consumer Inzage
  4. Interactiepatroon Loggen verwerkingsacties
  5. Interactiepatroon Opvragen verwerkingsacties
  6. Interactiepatroon Opvragen verwerkingsacties door betrokkene
  7. Interactiepatroon Wijzigen verwerkingsacties
  8. Interactiepatroon Verwijderen verwerkingsacties

Deze pagina is een onderdeel van Interactiepatronen Verwerkingenlogging compleet: Bekijken - Exporteren - Definitie