Objecttype RESULTAATTYPE

Rdf.jpg
StatusImZTC 2.1 in gebruik
Objecttype-idresultaattype
MnemonicRST
HerkomstKING
DefinitieHet betreft de indeling of groepering van resultaten van zaken van hetzelfde ZAAKTYPE naar hun aard, zoals 'verleend', 'geweigerd', 'verwerkt', et cetera.
Herkomst definitieKING
Unieke aanduidingCombinatie van de unieke aanduiding van het gerelateerde ZAAKTYPE met de Resultaattypeomschrijving
Populatie
KwaliteitsbegripVoor objecttypen die deel uitmaken van een basisregistratie betreft dit de waarborgen voor de juistheid van de in de registratie opgenomen objecten van het desbetreffende type.Deze beschrijving wordt dan ook alleen gegeven indien het een door KING toegevoegd objecttype betreft.
Code
Datum opname1 juli 2012
Diagramimztc_2.1/doc/diagram/diagram imztc 2.1, imztc_2.1/doc/diagram/diagram imztc 2.1 incl. attribuutsoorten, imztc_2.1/doc/diagram/zaak-informatieobject-type, imztc_2.1/doc/diagram/zaak-informatieobjecttype archiefregime, imztc_2.1/doc/diagram/besluittype, imztc_2.1/doc/diagram/eigenschap, imztc_2.1/doc/diagram/resultaattype, imztc_2.1/doc/diagram/zaakobjecttype, imztc_2.1/doc/diagram/zaaktype
Behoort totInformatiemodel Zaaktypen (ImZTC)

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
Resultaattypeomschrijving Omschrijving van de aard van resultaten van het RESULTAATTYPE. AN20 1 - 1
Resultaattypeomschrijving generiek Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van resultaten van het RESULTAATTYPE. AN20 1 - 1
Selectielijstklasse Verwijzing naar de, voor het archiefregime bij het RESULTAATTYPE relevante, passage in de Selectielijst Archiefbescheiden van de voor het ZAAKTYPE verantwoordelijke overheidsorganisatie. AN500 0 - 1
Archiefnominatie Aanduiding die aangeeft of ZAAKen met een resultaat van dit RESULTAATTYPE blijvend moeten worden bewaard of (op termijn) moeten worden vernietigd . AN16 1 - 1
Archiefactietermijn De termijn waarna het zaakdossier (de ZAAK met alle bijbehorende INFORMATIEOBJECTen) van een ZAAK met een resultaat van dit RESULTAATTYPE vernietigd of overgebracht (naar een archiefbewaarplaats) moet worden. N4 1 - 1
Brondatum archiefprocedure Aanduiding van de brondatum voor de start van de Archiefactietermijn van het zaakdossier. AN20 1 - 1
Toelichting Een toelichting op dit RESULTAATTYPE en het belang hiervan voor ZAAKen waarin een Resultaat van dit RESULTAATTYPE wordt geselecteerd. AN1000 0 - 1
Datum begin geldigheid resultaattype De datum waarop het RESULTAATTYPE is ontstaan. OnvolledigeDatum 1 - 1
Datum einde geldigheid resultaattype De datum waarop het RESULTAATTYPE is opgeheven. OnvolledigeDatum 0 - 1

Overzicht relaties

Relatie Definitie
RESULTAATTYPE [0..*] bepaalt afwijkend archiefregime van ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE [0..*] Informatieobjecten van een ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van een ZAAKTYPE waarvan, op grond van resultaten van een RESULTAATTYPE bij dat ZAAKTYPE, de archiveringskenmerken afwijken van de archiveringskenmerken van het ZAAKTYPE.
RESULTAATTYPE [0..*] heeft verplichte ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE [0..*] De INFORMATIEOBJECTTYPEn die verplicht aanwezig moeten zijn in het zaakdossier van ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTYPE kan worden gezet.
RESULTAATTYPE [0..*] heeft verplichte ZAAKOBJECTTYPE [0..*] De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTYPE kan worden gezet.
RESULTAATTYPE [0..*] heeft voor brondatum archiefprocedure relevante EIGENSCHAP [0..1] De EIGENSCHAP die bepalend is voor het moment waarop de Archiefactietermijn start voor een ZAAK met een resultaat van dit RESULTAATTYPE.
RESULTAATTYPE [1..*] is relevant voor ZAAKTYPE [1] Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin resultaten van dit RESULTAATTYPE bereikt kunnen worden.
RESULTAATTYPE [1..*] leidt tot BESLUITTYPE [0..*] Het BESLUITTYPE van besluiten die gepaard gaan met resultaten van het RESULTAATTYPE.

Toelichting objecttype

Elke zaak heeft een resultaat. In een aantal gevallen valt dit resultaat samen met een besluit: ‘Evenementenvergunning verleend’, ‘Energiesubsidie geweigerd’, et cetera. Het komt echter ook voor dat zaken worden afgehandeld zonder dat er een besluit wordt genomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij aangiften (geboorte, verhuizing), meldingen (openbare ruimte), maar ook bij het intrekken van een aanvraag. Het resultaat van een zaak is van groot belang voor de archivering: het resultaattype bepaalt mede of de zaak en het bijbehorende dossier moeten worden vernietigd (na enige termijn) of blijvend bewaard moeten worden (en na enige termijn ‘overgebracht’ worden naar een archiefbewaarplaats). Met RESULTAATTYPE worden de mogelijke resultaten benoemd bij het desbetreffende zaaktype. Daarmee is het archiefregime bepaald voor het gehele zaakdossier: alle informatie over en documenten bij de zaken van het ZAAKTYPE. In uitzonderingsgevallen kan er sprake van zijn dat documenten van een bepaald INFORMATIEOBJECTTYPE in zaakdossiers bij zaken van het ZAAKTYPE een afwijkend archiefregime hebben ten opzichte van het zaakdossier. Privacy-gevoeligheid kan er reden voor zijn om documenten van een ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE eerder te vernietigen dan het zaakdossier als geheel. Specifieke wetgeving, zoals die voor de BAG, leidt er daarentegen toe dat een Omgevingsvergunning (activiteit bouwen) ten eeuwige dage bewaard moet blijven terwijl het zaakdossier na 20 jaar vernietigd dient te worden. De relatiesoort ‘RESULTAATTYPE bepaalt afwijkend archiefregime van ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE’ geeft de mogelijkheid deze uitzonderingsgevallen te documenteren.
"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".