Objecttype BESLUITTYPE

Rdf.jpg
StatusImZTC 2.1 in gebruik
Objecttype-idbesluittype
MnemonicBST
HerkomstKING
DefinitieGenerieke aanduiding van de aard van een besluit
Herkomst definitieKING
Unieke aanduidingUnieke aanduiding van CATALOGUS in combinatie met Besluittype-omschrijving
PopulatieAlle besluittypen van de besluiten die het resultaat kunnen zijn van het zaakgericht werken van de behandelende organisatie(s).
KwaliteitsbegripVoor objecttypen die deel uitmaken van een basisregistratie betreft dit de waarborgen voor de juistheid van de in de registratie opgenomen objecten van het desbetreffende type.Deze beschrijving wordt dan ook alleen gegeven indien het een door KING toegevoegd objecttype betreft.
Code
Datum opname1 juni 2008
Diagramimztc_2.1/doc/diagram/diagram imztc 2.1, imztc_2.1/doc/diagram/diagram imztc 2.1 incl. attribuutsoorten, imztc_2.1/doc/diagram/besluittype, imztc_2.1/doc/diagram/catalogus, imztc_2.1/doc/diagram/informatieobjecttype, imztc_2.1/doc/diagram/resultaattype, imztc_2.1/doc/diagram/zaaktype
Behoort totInformatiemodel Zaaktypen (ImZTC)

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
Besluittype-omschrijving Omschrijving van de aard van BESLUITen van het BESLUITTYPE. AN80 0 - 1
Besluittype-omschrijving generiek Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van BESLUITen van het BESLUITTYPE AN80 0 - 1
Besluitcategorie Typering van de aard van BESLUITen van het BESLUITTYPE. AN40 0 - 1
Reactietermijn Het aantal dagen, gerekend vanaf de verzend- of publicatiedatum, waarbinnen verweer tegen een besluit van het besluittype mogelijk is. N3 1 - 1
Publicatie-indicatie Aanduiding of BESLUITen van dit BESLUITTYPE gepubliceerd moeten worden. AN1 1 - 1
Publicatietekst De generieke tekst van de publicatie van BESLUITen van dit BESLUITTYPE AN1000 0 - 1
Publicatietermijn Het aantal dagen, gerekend vanaf de verzend- of publicatiedatum, dat BESLUITen van dit BESLUITTYPE gepubliceerd moeten blijven. N3 0 - 1
Toelichting Een eventuele toelichting op dit BESLUITTYPE. AN1000 0 - 1
Datum begin geldigheid besluittype De datum waarop het BESLUITTYPE is ontstaan. OnvolledigeDatum 1 - 1
Datum einde geldigheid besluittype De datum waarop het BESLUITTYPE is opgeheven. OnvolledigeDatum 0 - 1

Overzicht relaties

Relatie Definitie
BESLUITTYPE [1..*] maakt deel uit van CATALOGUS [1] De CATALOGUS waartoe dit BESLUITTYPE behoort.
BESLUITTYPE [0..*] wordt vastgelegd in INFORMATIEOBJECTTYPE [0..*] Het INFORMATIEOBJECTTYPE van informatieobjecten waarin besluiten van dit BESLUITTYPE worden vastgelegd.
RESULTAATTYPE [1..*] leidt tot BESLUITTYPE [0..*] Het BESLUITTYPE van besluiten die gepaard gaan met resultaten van het RESULTAATTYPE.
ZAAKTYPE [1..*] heeft relevant BESLUITTYPE [0..*] De BESLUITTYPEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE

Toelichting objecttype

Het betreft de indeling of groepering van besluiten naar hun aard, zoals bouwvergunning, ontheffing geluidhinder en monumentensubsidie
"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".