Attribuutsoort Handeling behandelaar

Rdf.jpg
StatusImZTC 2.1 in gebruik
Attribuutsoort-idzaaktype.handeling_behandelaar
HerkomstKING, o.b.v. ZTC 1.0
Code
XML-taghandelingBehandelaar
DefinitieWerkwoord dat hoort bij de handeling die de behandelaar verricht bij het afdoen van ZAAKen van dit ZAAKTYPE. Meestal 'behandelen', 'uitvoeren', 'vaststellen' of 'onderhouden'.
Herkomst definitieKING, o.b.v. ZTC 1.0
Datum opname1 juli 2012
FormaatAN20
Waardenverzameling
Indicatie materiële historieJa
Indicatie formele historieNee
Indicatie in onderzoekNee
Aanduiding strijdigheid/nietigheidNee
Indicatie kardinaliteit1 - 1
Indicatie authentiekGemeentelijk kerngegeven
RegelsDe attribuutsoort verandert alleen van waarde (materiële historie) op een datum die gelijk is aan een Versiedatum van het zaaktype.
Onderdeel vanZAAKTYPE
Gebruikt in


Toelichting:

Er is een aantal opties mogelijk bij de naamgeving van de zaaktypen. Omdat elke gemeente haar eigen voorkeur hierin zal ontwikkelen en de lijst generiek is bedoeld, wordt onderstaand het IOBmodel gepresenteerd dat gemeenten kan helpen de eigen keuze te maken. Het IOB model is niet alleen bruikbaar voor het definiëren van namen voor zaaktypen, maar tevens voor het definiëren van producten en webformulieren. Daarnaast kan de tabel gebruikt worden voor het onderwerp in communicatie-uitingen zoals ontvangstbevestigingen.

De letters IOB staan voor:

I: handeling Initiator (van het zaaktype), d.w.z. de interne of externe klant,

O: Onderwerp (het meest vergelijkbaar met ‘product’ uit de PDC),

B: handeling Behandelaar (van het zaaktype) van de eigen organisatie.

I en B worden in de lijst weergegeven als werkwoorden. Een gemeente kan er voor kiezen één of beide werkwoorden te vervangen door het bijbehorende zelfstandig naamwoord. 'Aanvragen vergunning behandelen' kan zo bijvoorbeeld leiden tot het zaaktype met de naam 'Aanvraag vergunning'.

Er zijn zaaktypen waarbij er geen duidelijke initiator is of waarbij de initiator impliciet in het zaaktype zit verweven. In zo'n geval is I niet gevuld. Voorbeeld: 'Opstellen bestemmingsplan'. Ook bij zaaktypen die met een vaste regelmaat voorkomen, bijvoorbeeld eenmaal per jaar, is geen I benoemd. Voorbeeld hierbij is 'Onroerend zaakbelasting heffen'.

Als de gemeente de initiator is van een zaak bij derden, zoals het aanvragen van subsidie bij de provincie, zijn alleen I en O gevuld, B is dan leeg. In feite betreft het hier een zaak bij een andere organisatie, maar het kan voor een gemeente zinvol zijn de aanvraag bij derden als zaak te behandelen.

Belangrijk:

Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor de wijze waarop het zaaktype zou moeten worden benoemd. Ook kan de naamgeving naar buiten toe (bijvoorbeeld in een PDC of op het webformulier op een internet site) afwijken omdat dit duidelijker is voor de burger.

"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".