ImportReportAll-2017-09-07 21:17:12


Overzicht import Model: GEMMA 2

Actie Huidige titel Nieuw Elementtype GEMMA type
verwijderd Kanaal (nieuw) BusinessInterface
verwijderd Kiezer (nieuw) BusinessRole
verwijderd GEMMA2/0.9/id-348f96b6-1e1e-46d5-9ae3-5965972a145f UsedByRelationship
verwijderd Wijkbewoner (nieuw) BusinessRole
verwijderd GEMMA2/0.9/id-4b5c8a92-7c0e-4e4e-a3c6-1e3c1d1e313c UsedByRelationship
verwijderd Klant (nieuw) BusinessRole
verwijderd GEMMA2/0.9/id-580445d4-6ef9-4daf-987e-b374fe133fa8 UsedByRelationship
verwijderd Onderdaan (nieuw) BusinessRole
verwijderd GEMMA2/0.9/id-6de72808-759c-4c38-830d-b3052b1191bf AssignmentRelationship
verwijderd Burger (nieuw) BusinessActor
verwijderd Partner (nieuw) BusinessRole
verwijderd Id-30422 UsedByRelationship
verwijderd Belastingbetaler (nieuw) BusinessRole
verwijderd GEMMA2/0.9/id-8abdf8a5-5f86-4dd1-bb45-5a6aa9ccf9f8 AssignmentRelationship
verwijderd GEMMA2/0.9/id-8bc515cd-1ffa-457d-a840-22374411ae8c AssignmentRelationship
verwijderd GEMMA2/0.9/id-8cbe2318-2bf6-418e-91aa-42d6a11c7ed3 AssignmentRelationship
verwijderd GEMMA2/0.9/id-912a9572-b6b7-4828-9524-8979c230ec8c AssignmentRelationship
verwijderd GEMMA2/0.9/id-99a36ca1-80fd-41cd-81e0-d9f343742d90 UsedByRelationship
verwijderd GEMMA2/0.9/id-a283042b-717b-4bed-9279-39f43fce41b9 AssignmentRelationship
verwijderd GEMMA2/0.9/id-b0897fa6-ceaf-4cec-a5d3-aa9c0e689bcb AssignmentRelationship
verwijderd GEMMA2/0.9/id-b16b1fc0-cb78-4d59-848c-20e37d9a54a2 AssignmentRelationship
verwijderd Ondernemer (nieuw) BusinessActor
verwijderd GEMMA2/0.9/id-e2385466-7d20-4985-a109-51dee31d7000 AssignmentRelationship
verwijderd GEMMA2/0.9/id-e620bfd4-ffcf-4f57-b7a5-e478cbab1315 UsedByRelationship
verwijderd GEMMA2/0.9/id-e94ce87a-0bf6-45f4-9ade-cdc6309f8ebe UsedByRelationship
verwijderd LV-WOZ - applicatieservices en standaarden ArchiMateView
gewijzigd BA01 Leidende architectuurprincipes MO01 Leidende architectuurprincipes ArchiMateView
gewijzigd Aanbevolen Verplicht RealisationRelationship
gewijzigd BA02 Bedrijfsfunctiemodel BA01 Bedrijfsfunctiemodel ArchiMateView
gewijzigd PD04 Dienstverlening Toelichting Dienstverlening ArchiMateView
gewijzigd IB01 BIV-classificatie Publiceren IB01 BIV-classificatie ArchiMateView
gewijzigd BA03 Bedrijfsobjectenmodel BA02 Bedrijfsobjectenmodel ArchiMateView
gewijzigd Aanbevolen Verplicht RealisationRelationship
gewijzigd IB02 IB componenten en applicatiefuncties Publiceren IB02 IB componenten en applicatiefuncties ArchiMateView
gewijzigd StUF BG berichtcatalogus BAG StUF BAG Constraint Standaard
gewijzigd StUF BG 3.10 Berichtcatalogus BAG StUF BAG 3.10 Constraint Standaardversie
gewijzigd BA04 Bedrijfsfunctie en objectenmodel BA03 Bedrijfsfunctie en objectenmodel ArchiMateView
nieuw Digitaal berichten uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties BusinessService
nieuw Vergelijken prestaties van je gemeente met andere gemeenten BusinessService
nieuw Melden onjuistheden aan bronhouder BusinessService
nieuw Innen eigen bijdrage Wmo en Wtcg (CAK) BusinessService
nieuw Ontsluiten digitale geo-informatie van de overheid BusinessService
nieuw Faciliteren berichtuitwisseling Wmo en Jeugdhulp. BusinessService
nieuw Faciliteren formele communitatie jeugdbescherming en –reclassering BusinessService
nieuw digitale wegwijzer naar zorg of ondersteuning BusinessService
nieuw digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevingsvergunningen en watervergunningen BusinessService
nieuw Persoonlijke website voor overheidszaken BusinessService
nieuw Beschikbaarstellen persoonsgegevens BusinessService
nieuw eFacturatie Rijksoverheid BusinessService
nieuw Landelijke registratie voertuigen en eigenaren BusinessService
nieuw Beschikbaarstelling topografie-kaarten Nederland BusinessService
nieuw Beschikbaarstelling gegevens Nederlandse ondergrond BusinessService
nieuw Beschikbaarstellen adressen BusinessService
nieuw Registeren van onroerende zaken en zakelijke rechten BusinessService
nieuw Registreren van inkomsten BusinessService
nieuw Inschrijven van en producten over ondernemingen BusinessService
nieuw Nationaal Parkeer Register BusinessService
nieuw Inzicht in opgelegde beperkingen op grond of gebouw BusinessService
nieuw Kabels en Leidingen Informatiecentrum BusinessService
nieuw Inzage in alle ruimtelijke plannen BusinessService
nieuw Melden correctie bij gerede twijfel BusinessService
nieuw Uitwisselen persoonsinformatie Nederlandse Antillen en Aruba BusinessService
nieuw Beschikbaarstellen Digitaal Klant Dossier (DKD) BusinessService
nieuw Beschibaarstellen lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingensgegvevens BusinessService
nieuw Inzicht in risicobronnen BusinessService
nieuw Risico-informatie over eigen woonomgeving BusinessService
nieuw Inloggen op websites van overheid en zorg BusinessService
nieuw Informatieverstrekking regels bedrijven BusinessService
nieuw Samenwerking tussen overheid en ondernemers BusinessService
nieuw Aanvragen vergunningen voor ondernemers BusinessService
nieuw Openbare overheidsinformatie voor ondernemers BusinessService
nieuw Transparantie van de gemeentelijke softwaremarkt BusinessService
nieuw Cocreatie en kennisdeling gemeentelijke standaarden en architectuur BusinessService
nieuw Id-32610 Van: Ondernemersplein.nl Naar: Openbare overheidsinformatie voor ondernemers RealisationRelationship
nieuw Id-32612 Van: Antwoord voor Bedrijven (en berichtenbox) Naar: Digitaal berichten uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties RealisationRelationship
nieuw Id-31548 Van: Waarstaatjegemeente.nl Naar: Vergelijken prestaties van je gemeente met andere gemeenten RealisationRelationship
nieuw Id-43151 Van: Digimelding Naar: Melden onjuistheden aan bronhouder RealisationRelationship
nieuw Id-43154 Van: Innen eigen bijdrage Wmo en Wtcg (CAK) Naar: Innen eigen bijdrage zorg (CAK) RealisationRelationship
nieuw Id-43002 Van: PDOK - Publieke Dienstverlening op de Kaart Naar: Ontsluiten digitale geo-informatie van de overheid RealisationRelationship
nieuw Id-43148 Van: GGK - Gemeentelijk Gegevensknooppunt Naar: Faciliteren berichtuitwisseling Wmo en Jeugdhulp. RealisationRelationship
nieuw Id-43141 Van: CORV - Collectieve Opdracht Routeer Voorziening Naar: Faciliteren formele communitatie jeugdbescherming en –reclassering RealisationRelationship
nieuw Id-43153 Van: Regelhulp.nl Naar: digitale wegwijzer naar zorg of ondersteuning RealisationRelationship
nieuw Id-43144 Van: OLO - OmgevingsLoket Online Naar: digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevingsvergunningen en watervergunningen RealisationRelationship
nieuw Id-43149 Van: MijnOverheid.nl Naar: Persoonlijke website voor overheidszaken RealisationRelationship
nieuw Id-30628 Van: GBA-V (Verstrekkingsvoorziening) Naar: Beschikbaarstellen persoonsgegevens RealisationRelationship
nieuw Id-30620 Van: RNI - Registratie Niet Ingezetenen Naar: Beschikbaarstellen persoonsgegevens RealisationRelationship
nieuw Id-32652 Van: Digipoort Naar: e-Factureren Rijksoverheid RealisationRelationship
nieuw Id-43143 Van: BRV - Basisregistratie Voertuigen Naar: Landelijke registratie voertuigen en eigenaren RealisationRelationship
nieuw Id-43146 Van: BRT - Basisregistratie Topografie Naar: Beschikbaarstelling topografie-kaarten Nederland RealisationRelationship
nieuw Id-43076 Van: BRO - Basisregistratie Ondergrond Naar: Beschikbaarstelling gegevens Nederlandse ondergrond RealisationRelationship
nieuw Id-30757 Van: LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen Naar: Beschikbaarstellen adressen RealisationRelationship
nieuw Id-38503 Van: BRK - Basisregistratie Kadaster Naar: Registeren van onroerende zaken en zakelijke rechten RealisationRelationship
nieuw Id-43139 Van: BRI - Basisregistratie Inkomen Naar: Registreren van inkomsten RealisationRelationship
nieuw Id-43132 Van: NHR - Handelsregister Naar: Inschrijven van en producten over ondernemingen RealisationRelationship
nieuw Id-43138 Van: GEMMA2/0.9/id-6be4fbc7-c646-4dd5-a50a-12561c1de9ce Naar: Parkeerdiensten voor gemeenten RealisationRelationship
nieuw Id-38500 Van: Wkpb landelijke registratie Naar: Inzicht in opgelegde beperkingen op grond of gebouw RealisationRelationship
nieuw Id-43021 Van: KLIC service - Kabels en Leidingen Naar: Kabels en Leidingen Informatiecentrum RealisationRelationship
nieuw Id-41913 Van: Ruimtelijke plannen Naar: Inzage in alle ruimtelijke plannen RealisationRelationship
nieuw Id-31550 Van: Softwarecatalogus.nl Naar: Transparantie van de gemeentelijke softwaremarkt RealisationRelationship
nieuw Id-31552 Van: gemmaonline.nl Naar: Cocreatie en kennisdeling gemeentelijke standaarden en architectuur RealisationRelationship
nieuw Id-30630 Van: TMV - GBA Terugmeldvoorziening Naar: Melden correctie bij gerede twijfel RealisationRelationship
nieuw Id-30636 Van: PIVA - Persoonsinformatie-voorziening Nederlandse Antillen en Aruba Naar: Uitwisselen persoonsinformatie Nederlandse Antillen en Aruba RealisationRelationship
nieuw Id-31422 Van: DKD - Digitaal Klant Dossier (Suwinet) Naar: Beschikbaarstellen Digitaal Klant Dossier (DKD) RealisationRelationship
nieuw Id-31412 Van: Polisadministratie (doorontwikkeling naar BLAU opgeschort) Naar: Beschibaarstellen lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingensgegvevens RealisationRelationship
nieuw Id-30861 Van: Risicoregister gevaarlijke stoffen Naar: Inzicht in risicobronnen RealisationRelationship
nieuw Id-30863 Van: Risicokaart.nl Naar: Risico-informatie over eigen woonomgeving RealisationRelationship
nieuw Id-31690 Van: DigiD Naar: Inloggen op websites van overheid en zorg RealisationRelationship
nieuw Id-31694 Van: E-herkenning voor bedrijven Naar: Inloggen op websites van overheid en zorg RealisationRelationship
nieuw Id-32606 Van: Antwoord voor Bedrijven (en berichtenbox) Naar: Informatieverstrekking regels bedrijven RealisationRelationship
nieuw Id-32614 Van: Ondernemingsdossier Naar: Samenwerking tussen overheid en ondernemers RealisationRelationship
nieuw Id-32616 Van: Ondernemingsdossier Naar: Aanvragen vergunningen voor ondernemers RealisationRelationship
nieuw Id-40156 Van: VNG Realisatie gemeentelijke ondersteuning Naar: Transparantie van de gemeentelijke softwaremarkt AssignmentRelationship
nieuw Id-40157 Van: VNG Realisatie gemeentelijke ondersteuning Naar: Cocreatie en kennisdeling gemeentelijke standaarden en architectuur AssignmentRelationship
nieuw Toelichting WOZ ArchiMateView
nieuw Toelichting Exploitatie ArchiMateView
nieuw Toelichting totaalview bedrijfsvoering ArchiMateView
nieuw Toelichting totaalview Gebouwen en Huisvesting ArchiMateView
nieuw LV09 Suwi view ArchiMateView
nieuw LV06 Personen - GBA-V RNI TMV en PIVA view ArchiMateView
nieuw LV04 LV-BAG view ArchiMateView
nieuw LV07 Risicokaart en -register gevaarlijke stoffen view ArchiMateView
nieuw LV03 Inloggen overheid (DigiD en eHerkenning) view ArchiMateView
nieuw LV05 Ondernemersdiensverlening view ArchiMateView
nieuw LV11 KING voorzieningen ArchiMateView