Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Bedrijfsproces opsporen

Laatst bewerkt: 10 november 2021, 14:00:57
Laatst bewerkt: 10 november 2021, 14:00:57

Dit zijn de Omgevingswetprocessen voor gemeenten zoals deze zijn geïnventariseerd in het VIVO-traject.

Procesmodel

1100 bedrijfsproces opsporen.svg

link naar SVG plaat

Deelprocessen

Dit bedrijfsproces kent de volgende deelprocessen:

Toelichting

Dit bedrijfsproces betreft het vanuit strafrechtelijke bevoegdheid onderzoeken van een eventuele overtreding. Onder overtreding verstaan we hier zaken die het vanuit het strafrecht als strafbaar feit zijn gedefinieerd. De aanleiding is een verzoek of signaal vanuit een van de andere omgevingswetprocessen, met name Bedrijfsproces behandelen melding activiteit, Bedrijfsproces behandelen aanvraag vergunning of Bedrijfsproces opleggen sanctie. Het proces bestaat uit een intake; een uitvoering waarbij de situatie ter plaatse wordt beoordeeld en waarbij, indien een overtreding wordt geconstateerd, een proces-verbaal wordt opgesteld; en het bekendmaken van het resultaat van de opsporing.