Bedrijfsproces behandelen aanvraag vergunning

Dit zijn de Omgevingswetprocessen voor gemeenten zoals deze zijn geïnventariseerd in het VIVO-traject.

Procesmodel

0900 bedrijfsproces behandelen aanvraag vergunning.svg

link naar SVG plaat

Werkprocessen

Dit bedrijfsproces kent de volgende werkprocessen:

Toelichting

Dit proces betreft het behandelen van een verzoek toestemming voor het uitvoeren van activiteiten die te boek staat als vergunning/ontheffingplichtig.


"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".