Bedrijfsproces vaststellen omgevingsvisie

Dit zijn de Omgevingswetprocessen voor gemeenten zoals deze zijn geïnventariseerd in het VIVO-traject.

Procesmodel

0100 bedrijfsproces vaststellen omgevingsvisie.svg

link naar SVG plaat

Werkprocessen

Dit bedrijfsproces kent de volgende werkprocessen:

Toelichting

Het vaststellen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving.


"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".