Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Bedrijfsproces vaststellen omgevingsvisie

Dit zijn de Omgevingswetprocessen voor gemeenten zoals deze zijn geïnventariseerd in het VIVO-traject.

Procesmodel

0100 bedrijfsproces vaststellen omgevingsvisie.svg

link naar SVG plaat

Werkprocessen

Dit bedrijfsproces kent de volgende werkprocessen:

Toelichting

Het vaststellen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving.


"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".