Beleidskader

IdId-a630247d-332b-dbd2-3665-0582632dccac
BegripBeleidskader
Synoniem
DefinitieBeleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden
BronNORA
URL
Toelichting


Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 14:01.