IAO - InleidingInhoudsopgave

Ergens in uw zoekopdracht was "" niet afgesloten door een bijbehorende "".


- [[Media:Ergens in uw zoekopdracht was "" niet afgesloten door een bijbehorende "".|PDF versie]] (, "<span class="smw-highlighter" data-type="4" data-state="inline" data-title="Waarschuwing" title="Ergens in uw zoekopdracht was "" niet afgesloten door een bijbehorende ""."><span class="smwtticon warning"></span><span class="smwttcontent">Ergens in uw zoekopdracht was "" niet afgesloten door een bijbehorende "".</span></span>" is geen geldige titel)

De invoering van de omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee voor gemeenten. Om die veranderingen gecontroleerd door te voeren, moeten zaken op systematische wijze gepland en uitgevoerd worden op basis van een gedegen impactanalyse.

Architectuur is een instrument om de impact van veranderingen te bepalen en om die impact te vertalen naar een gewenste nieuwe situatie én een praktische aanpak om tot die nieuwe situatie te komen.

De informatie architectuur beschrijft op welke manier de toekomstige omgevingswet processen ondersteund gaan worden door applicaties en op welke manier deze applicaties via services met elkaar interacteren.

Deze toekomstige situatie geeft gemeenten een beeld van hoe hun informatie architectuur eruit kan gaan zien. Het is een referentie architectuur waarbij het aan de gemeente zelf is om de vertaling te maken naar haar eigen toekomstige situatie.

Daarbij geven de processen en applicaties ook zicht op de veranderingen die gaan plaatsvinden op applicatie gebied. Ze vormen een eerste stap naar de analyse van gewenste nieuwe / aangepaste applicatiefuncties/KING heeft gezien de aard van de omgevingswet (niet alle benodigde informatie is beschikbaar, veel vragen zijn nog in onderzoek) gekozen voor een iteratieve aanpak bij het opstellen van de architectuur. Dit betekent dat we bewust halffabricaten opleveren met als doel deze met door een praktijktoets vlot naar een volgende versie te brengen.