Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Handreiking zorg op de kaart

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.
Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:07:26

Inleiding

Samen met gemeenten en leveranciers heeft KING de handreiking Zorg op de kaart (PDF-bestand, 2,67 MB) opgesteld. Deze beschrijft op welke wijze beschikbare zorginformatie getoond kan worden op een kaart. Hiermee kunnen gemeenten administratieve gegevens uit hun zorgsystemen op een kaart weergeven van straat- tot gemeenteniveau met gebruik van de basisregistraties BAG en BGT.

In de handreiking verkennen we lopende initiatieven en projecten voor het gebruik van geo-informatie in het zorgdomein. Ook beschrijven we diverse praktijkcases van gemeenten en aanverwante organisaties. Hierbij is onderscheid gemaakt in toepassingsvormen. Per toepassingsvorm wordt stap voor stap toegelicht hoe een gemeente een vergelijkbare toepassingsvorm kan realiseren en implementeren.

Toepassingsvormen

  • Locatie en ligging. Bijvoorbeeld: beschikbare algemene voorzieningen (zoals klaverjassen voor ouderen) in een gemeente.
  • Spreiding thema over grondgebied. Bijvoorbeeld: concentraties van aanvragen voor scootmobielen.
  • Verbanden tussen thema’s. Bijvoorbeeld: het aantal zorgaanvragen voor geestelijke hulp versus het aantal schuldhulptrajecten.
  • Beweging. Bijvoorbeeld: het WMO-vervoer in een gemeente.
  • Verandering (tijd gerelateerd). Bijvoorbeeld: De mogelijke wijziging in de zorgvraag als gevolg van de veranderende demografie in een wijk.

Projecteren van zorg gerelateerde gegevens op kaartmateriaal

  • Zorgaanbod. Buurtinitiatieven, professioneel zorgaanbod. Specifieke adressen, eventueel met zoekfuncties.
  • Zorgvraag. Vraag naar zorg, wijk/buurt gericht. Verwachte vraagontwikkeling, demografie versus zorg.
  • Zorggebruik. Gebruik van zorg in diverse categorieën voor ondersteuning beleidsvorming, financiële analyses.

Lees voor meer informatie in de Handreiking (PDF-bestand, 2,67 MB)