Grip krijgen op informatievoorziening, hoe doe je dat?

25 juli 2017In een nieuwe bijdrage voor de website van Binnenlandse Bestuur gaat Theo Peters, unitmanager Architectuur en Standaarden bij KING, in op het meer grip krijgen van gemeenten op hun informatievoorziening.

Die grip is nodig, ook al omdat er veel anders wordt in gemeenteland. “Neem de digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers. Die verwachten dat die dienstverlening (bijvoorbeeld de uitgifte van een rijbewijs, het aanvragen van een paspoort of het verlenen van een vergunning) niet alleen steeds sneller gaat, maar ook op tijdstippen dat het gemeentehuis niet open is of op plaatsen waar we dat (nog) niet verwachten. Om dat alles te bewerkstelligen, is het nodig dat gemeenten (meer) grip krijgen op hun informatievoorziening. Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat en wat is daarvoor nodig?”

In dat kader worden onder meer instrumenten als GEMMA (GEMeentelijke Model Architectuur), de Softwarecatalogus of de GIBIT genoemd. Maar helpen die instrumenten genoeg, of hebben gemeenten misschien meer (of minder) middelen nodig? Peters is daar wel benieuwd naar.

Lees de volledige bijdrage op de website van Binnenlands Bestuur.
http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/opinie/ingezonden/grip-krijgen-op-informatievoorziening.9568020.lynkx


"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".