Governance

Laatst bewerkt: 26 juli 2021, 10:47:13

Inleiding

De GEMMA is een hulpmiddel voor het inrichten van de informatievoorziening van gemeenten en het aansluiten op gemeenschappelijke voorzieningen. De GEMMA biedt daarnaast een referentiekader voor gemeenten die onder architectuur(samen) willen werken. Het is daarom van belang dat GEMMA blijft aansluiten bij de behoeften van gebruikers. Dit zijn in de eerste plaats gemeenten, en daarnaast ook leveranciers en ketenpartners die met gemeenten samenwerken .

Afstemming over GEMMA

Afstemming over het GEMMA-productportfolio vindt op diverse plaats op diverse plaatsen. Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst bij de vakgroep architectuur van de IMG 100.000+. En bij de ontwikkeling van specifieke GEMMA-onderdelen denken gemeenten en soms ook leveranciers intensief mee.