Doelgroepen

(Doorverwezen vanaf Doelgroepen)
Laatst bewerkt: 27 juni 2022, 12:06:28

Inleiding[bewerken]

De GEMMA is een hulpmiddel voor het inrichten van de informatievoorziening van gemeenten en het aansluiten op gemeenschappelijke voorzieningen. De GEMMA biedt daarnaast een referentiekader voor gemeenten die onder architectuur(samen) willen werken. Het is daarom van belang dat GEMMA blijft aansluiten bij de behoeften van gebruikers. Dit zijn in de eerste plaats gemeenten, en daarnaast ook leveranciers en ketenpartners die met gemeenten samenwerken .

Afstemming over GEMMA[bewerken]

Afstemming over het GEMMA-productportfolio vindt op diverse plaats op diverse plaatsen. Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst bij de vakgroep architectuur van de IMG 100.000+. En bij de ontwikkeling van specifieke GEMMA-onderdelen denken gemeenten en soms ook leveranciers intensief mee.

Doelgroepen[bewerken]

Voor de GEMMA zijn meerdere doelgroepen gedefinieerd. Deze verdeling is tot stand gekomen via onderzoek onder gebruikers.

Ontwikkelaars[bewerken]

Als ontwikkelaar heb ik behoefte aan technische specificaties die me helpen standaarden te implementeren en inzicht in componenten die ik eventueel kan hergebruiken. Community om met gemeenten te overleggen.
Op GEMMA vind ik:


De volgende bronnen helpen mij bij mijn werk:


Architecten, informatiemanagers[bewerken]

Als architect of informatiemanager heb ik behoefte aan architectuuruitwerkingen om de eigen architectuur op te baseren. Ook aan uitwerkingen op specifieke deelonderwerpen. Tijdlijn/planning.
Platform om met collega’s te overleggen en af te stemmen. Op GEMMA vind ik:


De volgende bronnen helpen mij bij mijn werk:

Functioneel beheerders / Informatieadviseurs[bewerken]

Als informatieadviseur of functioneel beheerder heb ik de opdracht om een of een aantal applicaties zodanig in te richten dat deze bruikbaar zijn voor betrokkenen, aansluiten bij de rest van het applicatielandschap en voldoen aan wet- en regelgeving. Voorbeelden van andere gemeenten.
Op GEMMA vind ik:


De volgende bronnen helpen mij bij mijn werk:

Leidinggevenden (ook CIO’s), Project-/Programmamanagers[bewerken]

Als bestuurder of leidinggevende wil ik weten wat de producten van GEMMA betekenen en waar ze mijn organisatie bij kunnen helpen en hoe ik deze kan aansturen.
De volgende bronnen helpen mij bij mijn werk: