Governance


Inleiding

GEMMA is een hulpmiddel voor het inrichten van de informatievoorziening van gemeenten en het aansluiten op gemeenschappelijke voorzieningen. Het biedt een referentiekader en producten en diensten voor gemeenten die (samen) willen werken onder architectuur. Het is dan ook van groot belang dat GEMMA aansluit en blijft aansluiten bij de behoeften van haar gebruikers. In de eerste plaats zijn dit gemeenten. Indirect zijn dit ook leveranciers van softwarepakketten voor gemeenten en ketenpartners die samenwerken met gemeenten.

Governance op GEMMA

De Governance op het GEMMA productportfolio vindt plaats op diverse plaatsen. Overkoepelend is er de Adviesgroep Informatievoorziening. Deze bestaat uit afgevaardigden namens de IMG 100.000+ en de VIAG en geeft KING input over actuele architectuurvraagstukken bij gemeenten en advies over de volledige breedte van het GEMMA productportfolio (inclusief de witte vlekken daarin). Iets meer op afstand geeft ook de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (D&I) van de VNG belangrijke input en richting aan het GEMMA productportfolio.

Governance op GEMMA Onderdelen

Op vrijwel alle onderdelen van het GEMMA product portfolio denken gemeenten en soms ook leveranciers intensief mee. Dit gebeurt in diverse werkgroepen, regiegroepen, expertgroepen of door middel van cocreatie.

Hier vindt u een overzicht van alle overleggroepen.

U kunt ook altijd uw vraag of opmerking op een GEMMA product kwijt via de 'Denk Mee' pagina, of, voor gegeven en berichtenstandaarden, op het GEMMA discussieplatform.


Beheermodel Gegevens en Berichtenstandaarden

De Governance m.b.t. de Informatiemodellen en StUF standaarden wordt beschreven in het Beheermodel gegevens en berichtenstandaarden. Denk daarbij aan onderwerpen als organisatie, proces, participatie, releasebeleid en besluitvorming. Aangezien de bij KING in beheer zijnde standaarden aan verandering onderhevig zijn zal ook het Beheermodel bij tijd en wijlen worden aangepast.

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg 20081002 Plaatjes voor beheermodel (ZIP-bestand, 1,21 MB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20081002
Pdf.jpg AanzetBeheermodelStUFenBestPracticesSectormodellen (PDF-bestand, 127 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20110331
Pdf.jpg Memo errata procedure (PDF-bestand, 130 kB) Metadata icon.jpg 1.0 Berichtenstandaarden 20100221
Pdf.jpg Notitie vaststelling verticale sectormodellen en koppelvlakken (PDF-bestand, 118 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20131002
Pdf.jpg Ontwikkelproces StUF and IM standaarden (PDF-bestand, 366 kB) Metadata icon.jpg in bewerking Berichtenstandaarden 20140404
Pdf.jpg StUF Beheermodel 01.23 04-06-2014 (PDF-bestand, 1,3 MB) Metadata icon.jpg 01.23 Berichtenstandaarden 20140604
Pdf.jpg StUF Beheermodel 01.23 04-06-2014 (met renvooi) (PDF-bestand, 1,44 MB) Metadata icon.jpg 01.23 Berichtenstandaarden 20140604