Geo in GEMMA - Locatie-informatie in de gemeentelijke bedrijfsvoering en modelarchitectuur

Eigenschappen

Bestandsnaam Geo-in-GEMMA - juni 2013.pdf
Kenmerk Geo
Documentcategorie Handreiking
Beschrijving ‘Geo in GEMMA’ biedt houvast voor het optimaal benutten van locatie in de dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten en vormt een referentiekader voor een gemeentelijke bedrijfs- en informatiearchitectuur waar locatie integraal deel van uitmaakt.
Versie 1.0
Versiedatum 20130610
Status definitief
Auteur KING
Bestandsinfo: Bestand:Geo-in-GEMMA - juni 2013.pdf
Direct naar bestand: Geo-in-GEMMA - juni 2013.pdf (PDF-bestand, 932 kB)
Hoort bij overleg
Is verslag van