Documentatie bij het GEMMA Gegevenslandschap


Deze pagina verwijst naar documenten die samen de doelarchitectuur van het GEMMA Gegevenslandschap beschrijven.

Kerndocumenten[bewerken]

In de onderstaande documenten worden de informatiearchitectuurprincipes en inhoud van het GEMMA Gegevenslandschap beschreven. Deze documenten zijn gericht op informatiemanagers, adviseurs en architecten van gemeenten en softwareleveranciers.

  • Informatiearchitectuurprincipes. Dit document beschrijft de informatiearchitectuurprincipes voor het GEMMA Gegevenslandschap.
  • Informatiearchitectuur. Dit document beschrijft de visie van VNG Realisatie ten aanzien van een nieuwe, flexibele en generieke gemeentelijke informatiearchitectuurgeschetst: het GEMMA Gegevenslandschap.
Principes informatiearchitectuur van het GEMMA Gegevenslandschap

Nadere uitwerking op onderdelen[bewerken]

Onderdelen van het GEMMA Gegevenslandschap zijn in onderstaande documenten in detail uitgewerkt. Deze documenten zijn gericht op informatiemanagers, adviseurs en architecten van gemeenten en softwareleveranciers.

Globaal Programma van Eisen[bewerken]

Toepassing van het GEMMA Gegevenslandschap[bewerken]

Beveiligingseisen aan applicaties en API's[bewerken]

  • User story's voor informatiebeveiliging. Deze user story's kunnen worden gebruikt door ontwikkelteams (bij gemeenten of toeleveranciers) die oplossingen ontwikkelen in het kader van Common Ground. Zij kunnen de story's as-is gebruiken, of als leidraad dienen bij het opstellen van definitions of done. Bovendien kunnen de user stories bij inkoop van (software)producten of softwareontwikkeling door derden gebruikt worden als basis voor informatiebeveiligingseisen.
  • Beveiligingsrichtlijnen voor API's en webservices. Beveiligingsrichtlijnen voor ontwikkelteams/ontwikkelaars en architecten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van API's en API gateways.