Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Documentatie bij het GEMMA Gegevenslandschap

Laatst bewerkt: 12 juli 2022, 02:00:39

Deze pagina verwijst naar documenten die samen de doelarchitectuur van het GEMMA Gegevenslandschap beschrijven.

Kerndocumenten

In de onderstaande documenten worden de informatiearchitectuurprincipes en inhoud van het GEMMA Gegevenslandschap beschreven. Deze documenten zijn gericht op informatiemanagers, adviseurs en architecten van gemeenten en softwareleveranciers.

  • Informatiearchitectuur. Dit document beschrijft de visie van VNG Realisatie ten aanzien van een nieuwe, flexibele en generieke gemeentelijke informatiearchitectuurgeschetst: het GEMMA Gegevenslandschap.
Principes informatiearchitectuur van het GEMMA Gegevenslandschap

Nadere uitwerking op onderdelen

Onderdelen van het GEMMA Gegevenslandschap zijn in onderstaande documenten in detail uitgewerkt. Deze documenten zijn gericht op informatiemanagers, adviseurs en architecten van gemeenten en softwareleveranciers.

  • Autorisatie en authenticatie. In dit document worden de verschillende plaatsten in het GEMMA Gegevenslandschap waar sprake is van authenticatie en autorisatie van personen, bedrijven en systemen beschreven. Verder worden soorten van autorisatie en de wijze waarop mensen en systemen worden geauthenticeerd nader uitgewerkt.
  • Logging van verwerking van gegevens. Dit document beschrijft de visie van VNG Realisatie ten aanzien van de opslag en ontsluiting van de metagegevens van verwerkingen van gegevens.
  • Register van verwerkingsactiviteiten. Dit document beschrijft de informatiekundige visie van VNG Realisatie ten aanzien van de vastlegging en gemeentelijke standaardisatie van doelbindingen en wettelijke grondslagen van verwerkingen van (persoons)gegevens.

Globaal Programma van Eisen

  • Globaal Programma van Eisen. Dit document bevat specificaties (eisen/wensen) voor softwarepakketten waarmee aan de architectuur van het GEMMA Gegevenslandschap kan worden voldaan.

Toepassing van het GEMMA Gegevenslandschap

Beveiligingseisen aan applicaties en API's

  • User story's voor informatiebeveiliging. Deze user story's kunnen worden gebruikt door ontwikkelteams (bij gemeenten of toeleveranciers) die oplossingen ontwikkelen in het kader van Common Ground. Zij kunnen de story's as-is gebruiken, of als leidraad dienen bij het opstellen van definitions of done. Bovendien kunnen de user stories bij inkoop van (software)producten of softwareontwikkeling door derden gebruikt worden als basis voor informatiebeveiligingseisen.