Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Factsheet Expertgroep Gegevensmanagement VNG Realisatie

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.
Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:16:48

In het najaar van 2012 is op eigen initiatief een werkgroep opgericht voor het delen van best practices gegevensmanagement. De leden van het eerste uur waren:

 • Hans Jansen (Arnhem);
 • Geert Wester (Deventer);
 • Remco Rekoert (Edam-Volendam);
 • Agnes Bolte (Ede);
 • Henriëtte Barkhuizen (Groningen);
 • Patrick Koek (Rotterdam) en
 • Wim Stolk (’s-Hertogenbosch).

Na een eerste tweetal bijeenkomsten waarin veel kennis en ervaring al werd gedeeld, is besloten om de best practices in een handreiking te vangen en is ook aan KING (uitvoeringsorganisatie VNG) gevraagd om te participeren in de werkgroep. Namens KING is Ko Mies toen aangeschoven en later aangevuld met Joost Wijnings. Met deze leden hebben we eind 2013 de handreiking Gegevensmanagement geschreven. Een brochure met de best practices en een raci-model om gegevensmanagement op gemeentelijk niveau in te kunnen richten.

Op het iNUP congres in 2013 is de handreiking gepresenteerd in een van de meest bezochte break-out sessies.

Op Linkedin maken we gebruik van de groep Gemeente Gegevensmanagement (anno 2017: rond de 250 leden).

In 2014/2015 kende de werkgroep natuurlijke wisselingen in bezetting en verhoogde ook haar ambities: de handreiking is uitgebreid en herschreven en onderdeel gemaakt van de GEMMA; het Tactisch Katern Gegevensmangement. Gegevensmanagement is vanmaf 2015 als thema opgenomen in de gemmaonline website.

Het tactisch katern is wederom gepresenteerd op het Uitvoeringscongres 2015 van KING, en aangevuld met factsheets Gegevensmanagement. Met deze factsheets kunnen de gemeenten zelf een plan van aanpak samenstellen.

In 2015 wordt nu ook het Strategisch katern Gegevensmanagement verder ontwikkeld als onderdeel van de GEMMA. Ook zijn op twee deelgebieden ook producten ontwikkeld: 1. Op het gebied van gegevenskwaliteit wordt een handreiking ontwikkeld met best practices van gemeenten die op dit gebied excelleren. Nog niet afgerond. 2. Een discussienota over: een gegevensmanagement blik op de (on)mogelijkheden van open data.

Eind 2015 zijn er besprekingen opgestart om de werkgroep op te hangen aan de VIAG om onder andere de communicatie en het bereik naar de gemeenten vergroten.

In 2016 heeft de expertgroep op eigen initiatief en kracht een symposium georganiseerd: van gegevens naar data en van data naar gegevens. Het is een volledig gefinancierd symposium door de VIAG, KING, en de gemeente Amsterdam voor 100 ambtenaren. Ook is in 2016 het pilotstarter project ‘doorontwikkeling Scorecard gegevensmanagement’ opgezet, wat heeft geleid tot een verdere professionalisering van het nul-meting instrument scorecard gegevensmanagement.

In 2017 is het tweede symposium voor gegevensmanagement georganiseerd. Tevens is bekend geworden dat de NORA, de overkoepelende referentiearchitecuur voor de Nederlandse overheid, het gedachtengoed van gegevensmanagement overneemt. Daarmee zal gegevensmanagement verder door ontwikkelen en richtinggevend zijn voor de inrichting van de gegevenshuishouding van de Nederlandse overheid. Ook is de RACI matrix geupdated onder invloed van de AVG en de ENSIA. Het heeft geleid tot een nieuwe versie waarbij gegevensmanagement een duidelijke regierol in de gemeente op zich neemt.

In 2018 is de expertgroep gegevensmanagement onder de VNG realisatie opgehangen en is gestart met de update van het thema Gegevensmanagement.

Samenstelling expertgroep gegevensmanagement

De samenstelling in 2021 van de expertgroep:

 • Wim Stolk (voorzitter),
 • Serge de Klerk (Equalit)
 • Gildardo Gaviria (Gemeente Oosterhout)
 • Joerie de Jong (Gemeente Oosterhout)
 • Erik van der Weerden (Gemeente Rotterdam)
 • Patrick Koek (Gemeente Rotterdam)
 • Rens Ouwerkerk (Gemeente Amsterdam)
 • Arnoud Quanjer (VNG)
 • Erik Euwema (Thorbecke)
 • Daisy Schuchmann (PinkRoccade Local Governement)

Archief publicaties

https://www.dropbox.com/sh/4wehlrcvwh4tv5f/AAAoOQf4iQP4U4C4hIZvFsCsa?dl=0