Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Katern GEMMA Tactisch Gegevensmanagement

Laatst bewerkt: 1 juli 2021, 13:03:58
Agenda

In dit hoofdstuk worden alle de toekomst ontwikkelingen van het gegevensmanagement katern inzichtelijk gemaakt en bijvoorbeeld ook de onderwerpen die gewenst zijn om verder uit te werken.

Wensen uitbreiding en verbetering van het katern

  • Opzetten wijzigingsbeheer voor het katern zodat nieuwe toevoegingen volgens een vast proces meegenomen kunnen worden;
  • Verbinding van het gegevensmanagement katern met het Damhof kwadrant;
  • Aandacht voor het managen van ongestructureerde en bulkdata (bijv. sensordata) en een nieuw fenomeen als beheer van algoritmen (als onderdeel van gegevensverwerking);
  • Eigenaarschap van gecombineerde gegevens (bijvoorbeeld in een datawarehouse);
  • Uitwerking gegevensmanagement producten t.a.v. compliancy aan wet- en regelgeving;
  • Uitwerken positionering gegevenmanagementsbeleid naast het informatiebeleid;
  • Verfijnen van de scorecard gegevensmanagement.