Bijlage A: Bronnen

Bijlage A: Bronnen

Katern GEMMA Strategisch Gegevensmanagement


Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 1. Strategische doelen
 1. Organiseren van gegevensmanagement
 1. Effecten van gegevensmanagement
 1. Bijlage A: Bronnen
 1. Bijlage B: Bijdragen

Waarschuwing:Titelweergave "Bijlage A: Bronnen" overschrijft eerdere titelweergave "Katern GEMMA Strategisch Gegevensmanagement".

Bij het opstellen van het katern GEMMA strategisch gegevensmanagement is gebruik gemaakt, of wordt er verwezen naar de volgende documenten:

 • Visiebrief digitale overheid 2017 (Minister Plasterk, 2013, Den Haag)
 • Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid (Ton Elias c.s. 2014, Den Haag)
 • Baseline informatiebeveiliging gemeenten: strategisch en tactisch katern (2014, VNG, Den Haag)
 • Tactisch katern Gegevensmanagement GEMMA (2013, KING, Den Haag)
 • Gegevensmanagement in de praktijk (2014, KING, Den Haag)