Gegevenskwaliteit tooling


Door gemeenten worden veel gegevens verwerkt. Deze gegevens zijn onder meer persoons- en adresgegevens uit de basisregistraties, maar ook gemeentelijke gegevens zoals bijvoorbeeld uitkeringen en belastingen. De verschillende gegevens worden binnen de organisatie door verschillende processen en afnemende applicaties gebruikt, en vastgelegd. Het is van belang dat gegevens binnen ketens en processen van begin tot eind van goede kwaliteit zijn. Om grip te krijgen op de kwaliteit van gegevens kan gebruik gemaakt worden van de Gegevensvergelijker, oftewel de i-Spiegel. Met dit gereedschap kunnen gegevens uit een bron vergeleken worden met de gegevens die in de verschillende informatiesystemen zijn geregistreerd. Afwijkingen van de brongegevens kunnen worden gedetecteerd en gesignaleerd.

Afwijkingen kunnen ontstaan door allerlei oorzaken, bijvoorbeeld als gevolg van een update in de keten, onvoldoende beheer, verkeerde werkwijzen, stilstaande (technische) processen etc. Door de i-Spiegel in te zetten kunnen zowel de kwaliteit van de gegevens als die van de gemeentelijke processen en werkinstructies verbeterd worden. Toepassing van de i-Spiegel stimuleert ook het contact tussen functioneel beheerders binnen een organisatie aangezien geconstateerde afwijkingen veelal leiden tot overleg tussen functioneel beheerders.

Via de i-Spiegel is ook inzicht in de trends van de ontwikkeling van de gegevenskwaliteit te verkrijgen. De inspanningen om de kwaliteit te verbeteren zijn direct zichtbaar in de grafieken.

Hoe werkt de i-Spiegel?[bewerken]

De i-Spiegel is een doorontwikkeling van de binnen Operatie NUP ontwikkelde i-Spiegel 2.0. De vernieuwde i-Spiegeis volledig ontwikkeld als Open Source en is gratis te downloaden. Met behulp van de i-Spiegel is het mogelijk om gegevens uit informatiesystemen te vergelijken met de gegevens uit brongegevens. Gegevens worden uit informatiesystemen gelezen door een verbinding te maken met de databases van deze informatiesystemen. Via SQL-statements worden vervolgens de relevante gegevens uit de database gelezen. Door de resultaten van de SQL-statements van de bron en het te vergelijken systeem naast elkaar te leggen, worden de gegevens met elkaar vergeleken. De i-Spiegel geeft vervolgens een percentage terug van de gegevens die overeen komen. Daarnaast wordt er ook een uitvallijst gemaakt, waarin de afwijkingen en verschillen te zien zijn. Samen met de betreffende functioneel beheerder kunnen afspraken gemaakt worden over wat te doen met deze lijst. De percentages worden online gezet, op de website van de i-Spiegel. Door de resultaten te publiceren, kan benchmarking plaatsvinden met andere gemeenten. Zo is in één blik duidelijk of er sprake is van een reëel percentage, of dat het beter kan. Eenmaal ingericht kunnen de SQL-queries periodiek uitgevoerd worden. Bij de uitvoering van de queries is geen menselijke handeling vereist.

Gebruik van de i-Spiegel[bewerken]

De i-Spiegel is Open Source en wordt via een GNU Affero General Public License ter beschikking gesteld aan afnemers via de VNG Realisatie GitHub omgeving. Organisaties en individuen mogen, binnen de grenzen van deze licentie, de i-Spiegel gebruiken en aanpassen.

i-Spiegel Gebruikersgroep[bewerken]

De VIAG faciliteert een gebruikersgroep waarin ervaringen met de i-Spiegel worden gedeeld. Binnen deze gebruikersgroep worden SQL query’s voor het uitlezen van informatiesystemen uitgewisseld, en wordt overlegd over de verdere doorontwikkeling van de i-Spiegel.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 02:10.