Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

GIBIT zorgt in Breda voor meer gemak en minder discussie

14 juni 2017Om meer grip te hebben en te houden op zaken als dienstverlening, bedrijfsvoering, beveiliging en kosten, is het van essentieel belang dat gemeenten goed ICT-opdrachtgeverschap hoog in het vaandel hebben staan. De GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT) kan daar een grote rol in spelen. “Niet alleen vanwege het gemak, maar ook omdat het leidt tot uniformiteit waardoor het voor opdrachtgevers veel gemakkelijker is om voet bij stuk te houden”, aldus Richard Brabers, inkoopadviseur binnen de gemeente Breda en betrokken bij diverse ICT-aanbestedingen.

De GIBIT is eind 2016 door de VNG vastgesteld. In de GIBIT staat onder meer aan welke gemeentelijke kwaliteitsnormen de ICT Prestatie(s) moet(en) voldoen. Het gaat daarbij om de normen, kaders en (open) standaarden met betrekking tot de kwaliteitsgebieden architectuur (GEMMA); Interoperabiliteit; beveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten); dataportabiliteit; metadatering; toegankelijkheid, archivering en infrastructuur, documentatie.

Tot nu toe heeft de gemeente Breda de GIBIT in twee openbare en bij twee meervoudig onderhandse aanbestedingen meegenomen. Het lijkt er sterk op dat dat op korte termijn snel meer wordt. Ook al omdat de GIBIT ertoe leidt dat het opstellen van bestekteksten minder tijd kost. “In de beginfase krijg je vanuit de markt nog veel vragen, maar als het straks door diezelfde markt geaccepteerd is, dan betekent dat minder werk bij het opstellen van de stukken en minder vragen bij een nota van inlichtingen”, zo schetst Eric Gubbels, adviseur Informatievoorziening. “GIBIT zorgt er ook voor dat er minder discussie is, bijvoorbeeld tussen gemeenten en leveranciers. Op het moment dat iedere gemeente zijn eigen voorwaarden heeft, voorwaarden die allemaal anders zijn, dan blijf je continu discussies houden. Door al dat gemak dat de GIBIT biedt, bespaar je als gemeente tijd. Tijd die je vervolgens kunt inzetten om je te concentreren op de zaken waar je je écht mee bezig wilt houden. In de nota van inlichtingen heb ik liever vragen over functionaliteit, dan bijvoorbeeld vragen over aansprakelijkheid of inkoopvoorwaarden.”


Zie ook: https://ibestuur.nl/podium/gibit-zorgt-in-breda-voor-meer-gemak-en-minder-discussie