Application Services Library (ASL) procesmodel

ArchiMate-modellen > GGI > BusinessProcesses > Application Services Library (ASL) procesmodel
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GGI en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element GGI
ArchiMate_Process.png
Naam  : Application Services Library (ASL) procesmodel
Definitie  : ASL is een procesmodel. Dit houdt in dat de werkzaamheden in een bedrijf beschreven worden aan de hand van processen die niet noodzakelijkerwijs hoeven samen te vallen met afdelingen of personen met een bepaalde functie. Een proces omvat werkzaamheden die volgens het ASL-model bij elkaar horen. In de praktijk kan een afdeling meerdere processen uitvoeren en een proces kan door meerdere afdelingen uitgevoerd worden.
Object ID  : 9b1fec15-fa5c-43c3-bf1d-5a4ecff68756
Relaties  :  Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: