Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Diginetwerk beheerder

ArchiMate-modellen > GGI > BusinessRoles > Diginetwerk beheerder
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GGI en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De beheerder DigiNetwerk ontwikkelt de architectuur en stelt als regievoerder van het afsprakenstelsel Diginetwerk aansluitvoorwaarden op. Met de aansluitvoorwaarden en de overeenkomsten worden alle aangesloten organisaties en de koppelnetwerkaanbieders gehouden aan de gestelde eisen om de goede en veilige werking van Diginetwerk te waarborgen. De aangesloten organisaties en de koppelnetwerken zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken en de verantwoording hierover. (BusinessRole) Diginetwerk beheerder De aanbieders van infrastructuurdiensten zijn de leveranciers die in opdracht en onder regie van de service-eigenaar GGI de infrastructuurdiensten leveren. (BusinessRole) Aanbieder infrastructuurdie- nsten De diginetwerk aansluitvoorwaarden bevatten de eisen aan de koppelnetwerkbeheerder, de verantwoordelijkheden en de technische aansluitvoorwaarden. (Constraint) Diginetwerk : architectuur en aansluitvoorwaa- rden Diginetwerk is een stelsel van besloten netwerken. Diginetwerk biedt de connectiviteit waarmee elke organisatie binnen het publieke domein elke andere organisatie daarbinnen kan bereiken, op eenvoudige en gestandaardiseerde wijze via geharmoniseerde en in samenhang gekoppelde netwerken en zonder afhankelijkheid van internet. (BusinessService) Diginetwerk - Veilige communicatie tussen overheden Logius zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid. We bieden ICT-oplossingen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Zo helpen we overheid, bedrijven en burgers om snel, eenvoudig en veilig met elkaar te communiceren. (BusinessActor) Logius AggregationRelationship AssociationRelationship RealisationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 11-04-2021 23:57:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2021 23:57:03 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GGI
ArchiMate_Role.png
Naam  : Diginetwerk beheerder
Definitie  : De beheerder DigiNetwerk ontwikkelt de architectuur en stelt als regievoerder van het afsprakenstelsel Diginetwerk aansluitvoorwaarden op. Met de aansluitvoorwaarden en de overeenkomsten worden alle aangesloten organisaties en de koppelnetwerkaanbieders gehouden aan de gestelde eisen om de goede en veilige werking van Diginetwerk te waarborgen. De aangesloten organisaties en de koppelnetwerken zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken en de verantwoording hierover.
Object ID  : 277a5f48-9edf-4e86-8fdf-ec7f733e9c65
Relaties  :  Onderdeel van:
Heeft toewijzing van
Komt voor op   :  ArchiMate views: