Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

(Door)ontwikkelen platformdienst

ArchiMate-modellen > GGI > BusinessProcesses > (Door)ontwikkelen platformdienst
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GGI en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Het inrichten en doorontwikkelen van de platformdienst (BusinessProcess) (Door)ontwikke- len platformdienst Na gunning van de opdracht start de platform beheerder met de inrichting van het platform. (BusinessEvent) Start inrichten platform Overkoepelend proces voor het beheren van de platformdienst door de GGI-Services platformbeheerder (BusinessProcess) Beheren platformdienst De platform beheerder richt het platform initieel in zodat dit beschikbaar wordt gemaakt voor aanbieders en afnemers. (Requirement) U16 Inrichten platform De Platform beheerder richt het beheer in zodat de dienstverlening naar aanbieders en afnemers voor alle betrokkenen duidelijk en overzichtelijk is. (Requirement) U17 Inrichten beheer De platform beheerder test het platform zodat het voldoet aan de verwachtingen. (Requirement) U19 Testen platformdienst De platform beheerder neemt het platform in gebruik door aan te tonene dat het platform werkt zodat aanbieders en afnemers zijn overhuigt van de werking en meerwaarde van het platform. (Requirement) U18 Ingebruikname platformdienst Als gebruiker wil ik dat het platform zo toegankelijk mogelijk maakt/ houdt voor nieuwe toetreders zodat ik nieuwe aanbieders kan verwijzen naar de vereisten van GGI-Services. (Requirement) U31 toegankelijk maken Als gebruiker wil ik dat het platform Redundant wordt uitgevoerd zodat (ik kan zien dat) ook bij calamiteiten mijn dienstverlening operationeel blijft. (Requirement) U32 inrichten redundantie Dienstverlener die zorgdraagt voor het realiseren en beschikbaar houden van het GGI-services platform (BusinessRole) GGI-Services platformbeheerd- er TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealisationRelationship RealisationRelationship RealisationRelationship RealisationRelationship RealisationRelationship RealisationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 06-04-2021 19:27:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2021 19:27:45 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GGI
ArchiMate_Process.png
Naam  : (Door)ontwikkelen platformdienst
Definitie  : Het inrichten en doorontwikkelen van de platformdienst
Object ID  : 1c427d31-981a-4efb-a196-d5661087716e
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: