Leverancier (Microsoft)

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element GEMMA kennismodel
ArchiMate_Actor.png
Naam  : Leverancier (Microsoft)
Definitie  : Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken. Alleen leveranciers die het convenant met VNG/KING ondertekend hebben, mogen hun gegevens in de Softwarecatalogus zetten.
Toelichting  : De AMEFF export bevat de leveranciers van de door de gemeente gebruikte pakketten;

Eigenschappen van een leverancier

  • GEMMA type='Leverancier'
  • Object ID - Unieke sleutel van een leveranciers; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
  • URL - Website van de leverancier
Object ID  : fc44b9cf-d2d1-4b43-9ace-6bd7701fc572
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: