Applicatiefunctie (Beheren zaken)

ArchiMate-modellen > GEMMA kennismodel > ApplicationFunctions > Applicatiefunctie (Beheren zaken)
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Applicatiefunctie met onderscheidende functionaliteit, getoond in de informatiearchitectuur views. (ApplicationFunction) Applicatiefuncti- e (Beheren zaken) De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De gemeente registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt. (ApplicationComponent) Pakketversie (Excel versie 2017) Sub applicatiefuncties gegroepeerd door applicatiefunctie. (ApplicationFunction) Sub Applicatiefuncti- e (Aanmaken zaak, gegevensuitwis- seling) [[Definitie referentiecomponent]]: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Tussen haakjes getoond een voorbeeld van een referentiecomponent, de [[Zaakafhandelcomponent]] De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is vervolgens: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomp- onent (Zaakafhandelc- omponent) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subfuncties. Wordt alleen getoond in de domeinarchitecturen. (BusinessFunction) Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) De bedrijfsfuncties, detailniveau dat getoond wordt in het bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subsubfuncties. (BusinessFunction) SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) De doorsnede van de verzameling generieke functionaliteit van domein en doelgroep (ApplicationFunction) Domein en doelgroep AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship De door de leverancier geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie geschikt is. (AssignmentRelationship) Is geschikt voor De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) Wordt gebruikt voor Deze svg is op 08-11-2019 19:42:49 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 19:42:49 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel
ArchiMate_Function.png
Naam  : Applicatiefunctie (Beheren zaken)
Definitie  : Applicatiefunctie met onderscheidende functionaliteit, getoond in de informatiearchitectuur views.
Toelichting  : Applicatiefunctie wordt door minimaal één (sub)(sub)bedrijfsfunctie gebruikt.

Een referentiecomponent kan zijn toegekent aan meerdere applicatiefuncties. Een applicatiefunctie heeft in principe 1 referentiecomponent, maar meer kan.


Eigenchappen van applicatiefunctie

  • GEMMA type =niet gevuld
  • Documentatie - Definitie van de applicatiefunctie
  • Naam - Naam van de applicatiefunctie
  • Object ID - Unieke sleutel van applicatiefunctie , GUID overgenomen uit KING architectuurtool
Object ID  : cb642592-b5be-4cb1-8199-ee87da3ed6fc
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:

  • Domein en doelgroep (De doorsnede van de verzameling generieke functionaliteit van domein en doelgroep)


Is functie van:

  • Pakketversie (Excel versie 2017) (De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De gemeente registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt.)
  • Referentiecomponent (Zaakafhandelcomponent) (Definitie referentiecomponent: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Tussen haakjes getoond een voorbeeld van een referentiecomponent, de Zaakafhandelcomponent De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is vervolgens: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.)


Komt voor op   :  ArchiMate views: