Softwarecatalogus AMEFF export gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA kennismodel > Views > Softwarecatalogus AMEFF export gemeente
Softwarecatalogus AMEFF export gemeente
ArchiMateNote Landelijke voorzieningen Een buitengemeentelijk dienst die (indirect) gebruik maakt van een buitengemeentelijk component. (BusinessService) Buitengemeentelijke dienst (Betrouwbare gegevensuitwisseling) De sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Buitengemeentelijk component (MijnOverheid, ) Een buitengemeentelijk koppelvlak is een applicatieservice van een buitengemeentelijk component waar een gemeente op aansluit. (ApplicationService) Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e- Facturen) ArchiMateNote Softwarecatalogus AMEFF export gemeente Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken. Alleen leveranciers die het convenant met VNG/KING ondertekend hebben, mogen hun gegevens in de Softwarecatalogus zetten. (BusinessActor) Leverancier (Microsoft) Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur. (BusinessActor) Gemeente Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin gemeenten vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd. (BusinessCollaboration) Samenwerking De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De gemeente registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt. (ApplicationComponent) Pakketversie (Excel versie 2017) Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; (ApplicationComponent) Pakket (Excel) ArchiMateNote GEMMA standaardenlijst Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie. In de GEMMA wordt vastgelegd welke standaardversies aanbevolen of verplicht zijn bij een bepaalde referentiecomponent (Constraint) Standaardversie (TMLO 1.1) Een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard (TMLO) Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppeling (Grouping) Gradatiesgroep (Eindproduct, ..) ArchiMateNote GEMMA De doorsnede van de verzameling generieke functionaliteit van domein en doelgroep (ApplicationFunction) Domein en doelgroep [[Definitie referentiecomponent]]: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Tussen haakjes getoond een voorbeeld van een referentiecomponent, de [[Zaakafhandelcomponent]] De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is vervolgens: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomponent (Zaakafhandelcomponent) Sub applicatiefuncties gegroepeerd door applicatiefunctie. (ApplicationFunction) Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) De doelgroep is een ordening van de generieke gemeentelijke applicatiefuncties. (Grouping) Doelgroep (Inwoners en ondernemers, gemeente) De lagen van het bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subfuncties. Wordt alleen getoond in de domeinarchitecturen. (BusinessFunction) Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein (Sociaal domein, Bestuur en veiligheid, ..) De bedrijfsfuncties, detailniveau dat getoond wordt in het bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) Applicatiefunctie met onderscheidende functionaliteit, getoond in de informatiearchitectuur views. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie (Beheren zaken) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subsubfuncties. (BusinessFunction) SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) RealizationRelationship ServingRelationship Een samenwerking groepeert één of meerdere deelnemende gemeenten. (AggregationRelationship) Deelnemer Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzicht (FlowRelationship) binnengemeentelijke koppeling Deze view documenteert de ArchiMate export voor gemeenten die de Softwarecatalogus genereert. Alle geexporteerde elementen en relaties worden in deze view getoond. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een door de samenwerking beheerd en /of gebruikt pakket (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een door de samenwerking beheerd en/of gebruikt pakket. Samenwerking heeft geen pakketversie geregistreerd. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een door de gemeente beheerd en/of gebruikt pakket. Gemeente heeft geen pakketversie geregistreerd. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een pakket heeft één of meerdere pakketversies (AggregationRelationship) heeft versie Een pakket wordt geleverd door één leverancier (AssociationRelationship) Levert AggregationRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Voorgeschre- ven standaard Een pakketversie ondersteunt één of meerdere standaarversie. Een pakketversie is compliant, indien de leverancier d.m.v. het uploaden van een testrapport aantoond aan de standaard te voldoen. (RealizationRelationship) Ondersteunt standaardver- sie Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een gemeentelijke pakketversie en een buitengemeentelijke component (FlowRelationship) buitengemeentelijke koppeling De door de gemeente geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor het pakket of de pakketversie gebruikt wordt. (SpecializationRelationship) Wordt gebruikt voor ServingRelationship Met de relatie worden de voor een referentiecomponent verplichte of aanbevolen standaarden aangewezen. (RealizationRelationship) Aanbevolen of verplichte standaard De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) Wordt gebruikt voor De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) Wordt gebruikt voor AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 18-08-2020 12:56:19 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 18-08-2020 12:56:19 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Softwarecatalogus AMEFF export gemeente
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMAkennismodel/1.0/id-a96dcdab-fbca-42d0-b8cd-072c731329e2
ArchiMate-model  : GEMMA kennismodel
Label  : Softwarecatalogus AMEFF export gemeente
Documentatie  : Deze view documenteert de ArchiMate export voor gemeenten en samenwerkingen die de Softwarecatalogus genereert. Alle elementen en relaties die het exportbestand bevat worden in deze view getoond.
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Toelichting  : De modelleerafspraken geven weer hoe het GEMMA 2 architectuurmodel is opgebouwd. De modelleerafspraken helpen bij het beheerbaar en controleerbaar houden van het model. Een voorbeeld van een afspraak is dat de GEMMA bedrijfsfuncties en applicatiefuncties als een hierarchie zijn opgezet, het is niet toegestaan een subfunctie te hergebruiken in meerdere hoofdfuncties. Het model met modelleerafspraken is tevens de documentatie voor het AMEFF exportbestand dat kan worden gedownload op GEMMA Online of met de Softwarecatalogus
Object ID  : a96dcdab-fbca-42d0-b8cd-072c731329e2
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Elementen  : 
Relaties  :