Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Standaardversie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Een standaardversie geeft de volgorde aan waarin de standaard in de tijd is gewijzigd. Een standaardversie is het resultaat van een proces waarin een standaard is gerealiseerd of gewijzigd. (Constraint) Standaardversie Een door de leverancier in de Softwarecatalogus geregistreerde versie van een pakket. (ApplicationComponent) Pakketversie Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; (ApplicationComponent) Pakket (Excel) [[Definitie referentiecomponent]]: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Tussen haakjes getoond een voorbeeld van een referentiecomponent, de [[Zaakafhandelcomponent]] De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is vervolgens: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomp- onent (VTH- component) De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De gemeente registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt. (ApplicationComponent) Pakketversie (Squit 20/20 VTH) Definitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomp- onent Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze relatie definieert welke standaardversies per referentiecomponent verplicht en relevant zijn (RealizationRelationship) Heeft voorgeschreven standaardversie Eigenschappen bij relatie Ondersteund (Pakketversie - Standaardversie) Compliancy testrapport (j/n) -> Testrapport URL -> (RealizationRelationship) Ondersteunt standaardversie RealizationRelationship Realiseert standaardversie SpecializationRelationship specialiseert Deze svg is op 30-04-2021 09:40:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 30-04-2021 09:40:27 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel Standaardversie
ArchiMate_Constraint.png
Naam  : Standaardversie
Definitie  : Een standaardversie geeft de volgorde aan waarin de standaard in de tijd is gewijzigd. Een standaardversie is het resultaat van een proces waarin een standaard is gerealiseerd of gewijzigd.
Toelichting  : Bron: GEMMA 2.0
GEMMA type  : Standaardversie
Object ID  : 4c2d83af-4c45-4cae-a05e-ba307147fa7e
Semanticsearch  : standaardversie
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: