Standaard (TMLO)

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard (TMLO) [[Definitie referentiecomponent]]: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Tussen haakjes getoond een voorbeeld van een referentiecomponent, de [[Zaakafhandelcomponent]] De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is vervolgens: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomp- onent (Zaakafhandelco- mponent) De sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Buitengemeent- elijk component (MijnOverheid, ) De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De gemeente registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt. (ApplicationComponent) Pakketversie (Excel versie 2017) De standaarden worden in een raamwerk geclassificeerd op twee dimensies: * GEMMA domeinarchitectuur * Interoperabiliteitslagen Deze indeling is nog niet beschikbaar (Constraint) Classificatie- framework Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie. In de GEMMA wordt vastgelegd welke standaardversies aanbevolen of verplicht zijn bij een bepaalde referentiecomponent (Constraint) Standaardversie (TMLO 1.1) Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppeling (Grouping) Gradatiesgroep (Eindproduct, ..) Een buitengemeentelijk koppelvlak is een applicatieservice van een buitengemeentelijk component waar een gemeente op aansluit. (ApplicationService) Buitengemeent- elijke service (Verzenden en ontvangen e- Facturen) Met de relatie worden de voor een referentiecomponent verplichte of aanbevolen standaarden aangewezen. (RealizationRelationship) Aanbevolen of verplichte standaard Dit is een afgeleide relatie die wordt aangemaakt en doorgeven aan de Softwarecatalogus. Regel voor afleiden: * Maakt tussen de Buitengemeentelijke component een relatie met de standaard, wanneer geldt dat één van de buitengemeentelijke koppelvlakken deze standaard voorschrijft. * Deze relatie bestaat niet in het model, alleen in de Softwarecatalogus (AssociationRelationship) Afgeleide landelijke koppelvlakstandaard RealizationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Voorgeschreven standaard Deze svg is op 13-09-2020 09:50:59 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 13-09-2020 09:50:59 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel
ArchiMate_Constraint.png
Naam  : Standaard (TMLO)
Definitie  : Een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.
Toelichting  : GEMMA kent diverse architectuurproducten waaraan het predikaat 'standaard' is toegekend


Eigenschappen van een standaard

  • GEMMA type='Standaard'
  • Documentatie - Korte beschrijving van de standaard
  • Naam - Naam van de standaard
  • Object ID - Unieke sleutel van standaard, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
  • URL - Website met meer informatie over de standaard
  • Afkorting - Afgekorte aanduiding voor de naam van de standaard
  • Beheerder - Organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard
  • Compliancy - Compliancy instrument waarmee kan worden aangetoond dat een pakket de standaard correct heeft implementeerd
  • Compliancy URL - Website met meer informatie over het compliancy instrument
  • Grondslag - is het gebruik van de standaard verplicht op basis van wettelijke gebruik van een voorziening of de Pas-toe-of-leg-uit lijst
Object ID  : 22cae516-c623-489e-83e8-8d59115453a2
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: