GEMMA positiegroep

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element GEMMA kennismodel
ArchiMate_Collaboration.png
Naam  : GEMMA positiegroep
Definitie  : Groepering van referentiecomponenten met GEMMA 1 informatiearchitectuur indeling in Front-, Mid- en Backoffice.
Toelichting  : Eigenschappen van een GEMMA positie
  • GEMMA type='Groep'
  • GEMMA subtype='GEMMA positie'
  • Documentatie - Korte beschrijving van de GEMMA posities
  • Naam - Positie van referentiecomponenten in de GEMMA informatiearchitectuur; Frontoffice/Midoffice en backoffice
  • Object ID - Unieke sleutel van GEMMA positie, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
Het ArchiMate objecttype Applicatiecomponent wordt hier gebruikt als groep. Met ArchiMate versie 3.0 en ondersteuning hiervoor in AMEFF zal dit worden omgezet naar het dan beschikbaar objecttype groep.
Object ID  : 1d357d92-a955-42a3-ac07-4cba84a0563c
Relaties  :  Omvat:


Komt voor op   :  ArchiMate views: