Alle applicatiefuncties waarvoor geldt: * toegekend aan een referentiecomponent * geen nader filtering * Overwegen of: Eigenschap GEMMA status='In gebruik' GEMMA kent geen specialisatie van ApplicatieFuncties (GEMMA type) en de GEMMA status wordt niet gebruikt

ArchiMate-modellen > GEMMA import en publicatietest > Views > List referentiecomponenten en ApplicatieFuncties > Vormen > Alle applicatiefuncties waarvoor geldt: * toegekend aan een referentiecomponent * geen nader filtering * Overwegen of: Eigenschap GEMMA status='In gebruik' GEMMA kent geen specialisatie van ApplicatieFuncties (GEMMA type) en de GEMMA status wordt niet gebruikt
ArchiMate-vorm Alle applicatiefuncties waarvoor geldt: * toegekend aan een referentiecomponent * geen nader filtering * Overwegen of: Eigenschap GEMMA status='In gebruik' GEMMA kent geen specialisatie van ApplicatieFuncties (GEMMA type) en de GEMMA status wordt niet gebruikt
Vorm-id  : GEMMAimportenpublicatietest/1/id-58692
ArchiMate-model  : GEMMA import en publicatietest
ArchiMate-view  : List referentiecomponenten en ApplicatieFuncties
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : 
ArchiMate-view  : 
Label  : Alle applicatiefuncties waarvoor geldt: * toegekend aan een referentiecomponent * geen nader filtering * Overwegen of: Eigenschap GEMMA status='In gebruik' GEMMA kent geen specialisatie van ApplicatieFuncties (GEMMA type) en de GEMMA status wordt niet gebruikt
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Left
X-coördinaat  : 539
Y-coördinaat  : 40
Z-coördinaat  : 16
Breedte  : 520
Hoogte  : 107
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #00000064
Vulkleur  : #ffffc864
Lettertype  : fontname:arial;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-58692
Semanticsearch  : alle applicatiefuncties waarvoor geldt: * toegekend aan een referentiecomponent * geen nader filtering * overwegen of: eigenschap gemma status='in gebruik' gemma kent geen specialisatie van applicatiefuncties (gemma type) en de gemma status wordt niet gebruikt
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 apr 2021 om 21:11.