Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

GEMMA e-Formulieren

Laatst bewerkt: 23 februari 2022, 19:50:33

E-Formulieren dragen bij aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven. Burgers en bedrijven regelen hun zaken digitaal met hun gemeente, op een tijdstip dat henzelf schikt, en zijn niet meer afhankelijk van openingstijden. Het aanbieden van online diensten, en dus het gebruik van e-Formulieren, bespaart gemeenten veel tijd en geld. Als diensten worden aangeboden via de website neemt het baliebezoek van burgers af. Dit sluit aan bij de ambities van Digitaal 2017 en Digitale Agenda 2020.

GEMMA e-Formulieren specificaties

Om een aanvraag die via een e-Formulier binnenkomt goed te verwerken, is het belangrijk dat naar de juiste informatie wordt gevraagd. Onnodige uitvraag, zoals vragen naar gegevens die al bekend zijn bij de gemeente, moet worden voorkomen. Ook moeten de gestelde vragen voldoen aan de wet- en regelgeving. KING helpt gemeenten hiermee door specificaties voor e-Formulieren te publiceren. Gemeenten en leveranciers kunnen deze gebruiken. KING beheert nu 29 specificaties van e-Formulieren.

De ondersteuning van KING aan gemeenten met betrekking tot e-Formulieren omvat verschillende onderdelen. KING zet in op collectivisering volgens de Digitale Agenda 2020 waarin specifieke collectieve voorzieningen worden ontwikkeld op basis van de beschikbare generieke elementen vanuit het KING portfolio, zijnde:

  1. Functionele ondersteuning met behulp van GEMMA e-Formulieren specificaties (release oktober 2016). Na oktober 2016 worden alleen de specificaties die meegaan in de Digitale Agenda nog actueel gehouden, de overige specificaties worden (voorlopig) bevroren.
  2. Standaardisatieafspraken om het voorinvullen van e-Formulieren mogelijk te maken. De persoon die een e-Formulier gebruikt, wordt dan niet meer gevraagd om bekende gegevens opnieuw in te voeren. De meest actuele informatie over Prefill vindt u op de pagina voor het koppelvlak Prefill eFormulierenservices.


Heeft u nog vragen? Mail dan GEMMAonline@vng.nl.

GEMMA e-Formulieren versie oktober 2016

Goede voorbeelden van gemeenten, het onderzoek naar de wenselijkheid van een generieke transactievoorziening voor ondernemers, veranderende wet- en regelgeving liggen ten grondslag aan de GEMMA e-Formulierenrelease van oktober 2016. Samen met gemeenten, diverse ministeries, het Ondernemingsdossiers en branche-organisaties heeft KING het bestaande portfolio herijkt en uitgebreid.

Deze keer geen formulieren die zijn komen te vervallen. Wel een viertal formulieren die er nieuw zijn bijgekomen (Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking, Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten, Verklaring vermissing reisdocument, Melding voorwerp op of boven de weg). De bestaande formulier-specificaties zijn herijkt en sommigen zijn op kleine punten aangepast.

In deze release zijn geen nieuwe standaardblokken opgenomen. De bestaande standaardblokken zijn herijkt en er hebben geen wijzigingen op plaatsgevonden. Standaardblokken kunnen in meerdere formulieren worden gebruikt. Hierdoor ontstaat uniformiteit in de uitvraag. Een voorbeeld hiervan is Inloggen Burger.

Documenten laatste versie

Formulierspecificaties

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten - Oktober 2016 (PDF-bestand, 200 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Afspraak maken grofvuil ophalen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 317 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Automatisch betalen aanvragen wijzigen of stoppen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 418 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking - Oktober 2016 (PDF-bestand, 377 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Bewijs van in leven zijn aanvragen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 175 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Bezwaar indienen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 191 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg EFormulierenspecificatie aangifte overlijden en verlof (PDF-bestand, 324 kB) Metadata icon.jpg feb-17 definitief e-Formulierenstandaarden 20170215
Pdf.jpg Emigratie doorgeven - Oktober 2016 (PDF-bestand, 263 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Gebruik achternaam veranderen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 223 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Geheimhouding Persoonsgegevens - Oktober 2016 (PDF-bestand, 237 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Hond aan- of afmelden voor hondenbelasting - Oktober 2016 (PDF-bestand, 198 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Kenteken wijzigen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 183 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Klacht indienen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 207 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Kwijtschelding aanvragen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 282 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Marktplaatsvergunning aanvragen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 281 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Melding openbare ruimte - Oktober 2016 (PDF-bestand, 231 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Melding voorwerp op of boven de weg - Oktober 2016 (PDF-bestand, 199 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Overzicht gebruik BRP-gegevens - Oktober 2016 (PDF-bestand, 175 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Parkeervergunning aanvragen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 228 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Rioolaansluitvergunning aanvragen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 349 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Schade na ramp - Oktober 2016 (PDF-bestand, 219 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Standplaatsvergunning aanvragen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 335 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Subsidie aanvragen of subsidiegebruik aantonen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 227 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Tegemoetkoming leerlingenvervoer aanvragen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 338 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Toestemming hoofdbewoner inwoning, oktober 2016.pdf (PDF-bestand, 228 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 299 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Uittreksel/afschrift uit de Burgerlijke Stand (BS) aanvragen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 268 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Vakantie of verblijf in het buitenland melden of wijzigen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 183 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Verhuizing doorgeven - Oktober 2016 (PDF-bestand, 307 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Verklaring vermissing reisdocument - Oktober 2016 (PDF-bestand, 221 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden

Vaste blokken

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg Afronden - Oktober 2016 (PDF-bestand, 86 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Bijlagen - Oktober 2016 (PDF-bestand, 81 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Inloggen bedrijf - Oktober 2016 (PDF-bestand, 104 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Inloggen burger - Oktober 2016 (PDF-bestand, 136 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Persoonsgegevens - Oktober 2016 (PDF-bestand, 81 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Rekeningnummer IBAN-BIC - Oktober 2016 (PDF-bestand, 86 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden
Pdf.jpg Toelichting - Oktober 2016 (PDF-bestand, 79 kB) Metadata icon.jpg okt-16 definitief e-Formulierenstandaarden

Overige documenten e-Formulieren

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum


Documenten versie 2.0

Formulierspecificaties

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg Aangifte Overlijden 2.0 (PDF-bestand, 241 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Afspraak maken grofvuil ophalen 2.0 (PDF-bestand, 197 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Automatisch betalen aanvragen wijzigen of stoppen 2.0 (PDF-bestand, 369 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Bewijs van in leven zijn aanvragen 2.0 (PDF-bestand, 175 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Bezwaar indienen 2.0 (PDF-bestand, 192 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Emigratie doorgeven 2.0 (PDF-bestand, 212 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Gebruik achternaam veranderen 2.0 (PDF-bestand, 178 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Geheimhouding Persoonsgegevens 2.0 (PDF-bestand, 191 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Hond aan- of afmelden voor hondenbelasting 2.0 (PDF-bestand, 199 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Kenteken wijzigen 2.0 (PDF-bestand, 183 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Klacht indienen 2.0 (PDF-bestand, 207 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Kwijtschelding aanvragen 2.0 (PDF-bestand, 282 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Marktplaatsvergunning aanvragen 2.0 (PDF-bestand, 281 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Melding openbare ruimte 2.0 (PDF-bestand, 232 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Overzicht gebruik BRP-gegevens 2.0 (PDF-bestand, 175 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Parkeervergunning aanvragen 2.0 (PDF-bestand, 228 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Rioolaansluitvergunning aanvragen 2.0 (PDF-bestand, 349 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Schade na ramp 2.0 (PDF-bestand, 219 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Standplaatsvergunning aanvragen 2.0 (PDF-bestand, 246 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Subsidie aanvragen of subsidiegebruik aantonen 2.0 (PDF-bestand, 227 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Tegemoetkoming leerlingenvervoer aanvragen 2.0 (PDF-bestand, 259 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Uittreksel - afschrift uit de Burgerlijke Stand (BS) aanvragen 2.0 (PDF-bestand, 259 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen 2.0 (PDF-bestand, 216 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Vakantie of verblijf in het buitenland melden of wijzigen 2.0 (PDF-bestand, 183 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Verhuizing doorgeven 2.0 (PDF-bestand, 252 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0

Vaste blokken

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg Afronden 2.0 (PDF-bestand, 87 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Bijlagen 2.0 (PDF-bestand, 82 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Inloggen bedrijf 2.0 (PDF-bestand, 105 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Inloggen burger 2.0 (PDF-bestand, 136 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Persoonsgegevens 2.0 (PDF-bestand, 82 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Rekeningnummer IBAN-BIC 2.0 (PDF-bestand, 86 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Toelichting 2.0 (PDF-bestand, 79 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0

Overige documenten e-Formulieren 2.0

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg Informatieblad e-formulieren release 2.0 juli 2015 (PDF-bestand, 102 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Overzicht GEMMA e-Formulieren release 2.0 Juli 2015 (PDF-bestand, 88 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Zip.jpg Release 2.0 PDF (ZIP-bestand, 5,67 MB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0
Pdf.jpg Vertaaltabel e-Formulieren-RSGB-veldnamen- release 2.0 Juli 2015 (PDF-bestand, 108 kB) Metadata icon.jpg 2.0 definitief e-Formulierenstandaarden GEMMA e-Formulieren Release 2.0

Archief

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum