GEMMA Visie

Laatst bewerkt: 1 juli 2021, 13:03:22
GEMMA

GEMMA[bewerken]

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuur zorgt ervoor dat de oplossingen onderling goed samenwerken. Ook ontstaat er een overzicht dat bestuur en management helpt alle ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Met GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur, krijgt u inzicht in en grip op de informatievoorziening. GEMMA helpt om samenwerken tussen gemeenten, met ketenpartners en aansluiten op landelijke voorzieningen mogelijk te maken.

GEMMA is afgeleid van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). Samen met andere NORA-dochters als WILMA (waterschappen), PETRA (provincies) en EAR (Rijksoverheid) maakt GEMMA deel uit van de groeiende familie van overheids-referentiearchitecturen. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor interoperabiliteit tussen de verschillende overheden en landelijke voorzieningen.

GEMMA is begonnen bij het toenmalige EGEM I-teams, voorloper van KING. In 2009 heeft dit geleid tot een uitgebreide Proces- en Informatiearchitectuur. De focus was toen vooral de elektronische dienstverlening en de ondersteuning daarvoor met concepten als de midoffice.

GEMMA 2[bewerken]

De vraag naar een architectuur voor de hele gemeentelijke informatievoorziening -dus niet uitsluitend e-dienstverlening werd steeds groter. Ook zijn de omstandigheden voor gemeenten zodanig veranderd dat de focus van de gemeentelijke organisatie sterk verbreed is, denk aan toenemende samenwerking, meer druk op de gemeentelijke financiën en de decentralisatie van een grote hoeveelheid taken in het sociaal domein. Daarnaast is er ook behoefte aan nog meer detaillering in GEMMA om het gesprek tussen en met leveranciers van de gemeentelijke informatievoorziening beter aan te kunnen gaan. Om die redenen is gestart met GEMMA 2, beginnende met de Basisgemeente en de Decentralisaties.

De eerste delen van GEMMA 2 zijn inmiddels gereed en staan gepubliceerd in Welkom op de co-creatie en publicatieomgeving voor GEMMA.

De basis voor GEMMA 2 wordt gelegd in de voor GEMMA leidende Architectuurprincipes.