GEMMA Thema's


De GEMMA wordt zoveel mogelijk ontwikkeld aan de hand van urgente thema's die spelen binnen gemeenten. De thema's die op dit moment vanuit de GEMMA uitgewerkt worden zijn:.