Bedrijfsarchitectuur


De bedrijfs- of businessarchitectuur is het startpunt van iedere architectuur en dus ook van GEMMA. Hieronder valt de inrichting van organisatie, producten en processen. Omdat gemeenten qua organisatieinrichting allemaal van elkaar verschillen is het moeilijk daar in een referentiearchitectuur iets over te zeggen.

Bedrijfsfuncties en -objecten[bewerken]

Bedrijfsfuncties zijn daarentegen organisatie-onafhankelijke groeperingen van activiteiten die en organisatie uitvoert. Dit past dus goed in een referentiearchitectuur. De Bedrijfsfuncties en -objecten zijn door VNG Realisatie uitgewerkt in het kader van GEMMA 2.

Procesarchitectuur[bewerken]

Naast de bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten bestaat de bedrijfsarchitectuur in GEMMA nog uit de GEMMA Procesarchitectuur. Deze bevat een set richtlijnen en principes voor het kijken naar gemeentelijke processen. Daarnaast geeft het een overzicht van alle gemeentelijke bedrijfsprocessen.