Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

GEMMA 2 als beta gepubliceerd

1 februari 2017Sinds 15 februari is GEMMA 2 op GEMMA Online (gemmaonline.nl) gepubliceerd. Dit is een forse uitbreiding op de oorspronkelijke GEMMA. Deze vernieuwde GEMMA is voor en door gemeenten in gezamenlijkheid met KING opgezet en wordt nu publiekelijk gevalideerd via fora op GEMMA Online en via nog te organiseren inloopdagen in de komende maanden. GEMMA is zeker nog niet af en blijft permanent in ontwikkeling.

Uitbreidingen GEMMA

In 2016 waren al nieuwe architectuurprincipes (uitgelijnd op die van NORA), een bedrijfsfunctiemodel, een bedrijfsobjectenmodel en een nieuwe versie van de applicatiearchitectuur aan GEMMA toegevoegd. In deze uitbreiding zijn nu ook op verzoek van gemeenten zogenaamde domeinarchitecturen opgenomen zoals die voor het sociaal domein, ruimtelijk domein, domein openbare orde en veiligheid, domein publieksdiensten en een verdere uitbreiding op de generieke applicatiearchitectuur met een nadere uitwerking van het onderdeel klant- en keteninteractie. In ontwikkeling is nog het domein bestuur en bedrijfsvoering, waarvan binnenkort een eerste versie verschijnt. Ook is KING begonnen aan de integratie van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) met GEMMA.

Werken onder architectuur met GEMMA en de Softwarecatalogus

Ook wordt GEMMA 2 binnenkort geïmplementeerd in de Softwarecatalogus. Leveranciers van gemeentelijke softwarepakketten beschrijven daarin hun aanbod in relatie tot GEMMA (relaties met referentiecomponenten, bedrijfsfuncties, standaarden, applicatiefuncties). Gemeenten geven aan welke pakketten zij gebruiken. Daarmee worden gemeenten gestimuleerd en ondersteund in hun streven om te werken onder architectuur. Voor meer informatie: gemmaonline@vng.nl


Zie ook op GEMMA Online: