Toelichting WOZ

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Toelichting WOZ
Toelichting WOZ
Het vaststellen en opleggen van de aanslag voor gemeentelijke belastingen. (BusinessFunction) Waardering en heffing Het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ (ApplicationFunction) Beheren onroerende zaakgegevens Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ-beheercomponent Het waarderen van onroerende zaken voor het heffen van belasting. (BusinessFunction) Waardering onroerende zaken Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ-taxatiecomponent Functionaliteit voor het kunnen vaststellen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van waardering Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ- voormeldingcomponent Functionaliteit waarmee een inwoner zijn WOZ-gegevens kan inzien en hierop kan reageren met correcties. De beoordeling op de reactie kan worden gevolgd. (ApplicationFunction) Tonen WOZ-objectkenmerken met correctiefunctie StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten. (Constraint) StUF WOZ Stuf-TAX is een uitwisselingsformaat voor de gegevenslevering tussen gemeente en dienstverlener. (Constraint) StUF tax Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek Zaakafhandelcomponent Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservices AssignmentRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 01-07-2020 22:54:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 01-07-2020 22:54:29 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
   
   
Applicatiefunctiecategorie
   
   
GEMMA status
   
   
BBN
   
   
BIV score BBN
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
   
Integriteit
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toelichting WOZ
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-ff418bf4-dcf6-4e63-9ae2-6b7806359f4d
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Toelichting WOZ
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Publieksdiensten
Object ID  : ff418bf4-dcf6-4e63-9ae2-6b7806359f4d
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Toelichting
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : ff418bf4-dcf6-4e63-9ae2-6b7806359f4d
Object ID_nl  : ff418bf4-dcf6-4e63-9ae2-6b7806359f4d
Elementen  : 
Relaties  :