Ontwikkelen

ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsproces (cluster)
ArchiMate_Process.png
Naam  : Ontwikkelen
Definitie  : Het ontwerpen, specificeren en samenstellen van producten en diensten (incl. regelingen en publieke voorzieningen), en het inrichten en/of eventueel bouwrijp maken van gemeentelijk grondgebied (incl. groen, verharding, verkeer). Hieronder valt ook het ontwerpen in inrichten van de bijbehorende processen.
Toelichting  : Dit is een procescluster
GEMMA type  : Bedrijfsproces (cluster)
Object ID  : fe7f3d4e-ea6b-43f6-a9bf-54fa20dcbd55
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: