Haal Centraal BAG, WOZ en BRK bevragen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Haal Centraal BAG, WOZ en BRK bevragen
Haal Centraal BAG, WOZ en BRK bevragen
API voor het zoeken en raadplegen van adressen, adresseerbaar objecten en panden uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). (ApplicationInterface) BAG bevragen API Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ-taxatiecomponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ-beheercomponent Standaardspecificatie van de BAG bevragen API (Constraint) BAG bevragen API-standaard Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG. (ApplicationComponent) LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen API voor het zoeken en raadplegen van vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). (ApplicationInterface) BRK bevragen API Standaardspecificatie van de BRK bevragen API (Constraint) BRK bevragen API-standaard Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommencomponent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingencomponent Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ-voormeldingcomponent De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart. De digitale kadastrale kaart toont in één oogopslag de ligging van de kadastrale percelen. (ApplicationComponent) BRK - Basisregistratie Kadaster API voor het zoeken en raadplegen van de WOZ waarde en andere gegevens over WOZ objecten (ApplicationInterface) WOZ bevragen API Standaardspecificatie van de WOZ bevragen API (Constraint) WOZ bevragen API-standaard De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is de centrale voorziening waaruit WOZ-gegevens uit alle gemeenten verkregen kunnen worden. (ApplicationComponent) LV-WOZ - Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingcomponentsociaal domein Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel-toezicht-en- handhavingcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO-component Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekendencomponent Component voor het in beeld brengen van potentieële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheidsmanagementcomponent Component voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatie (ApplicationComponent) Crisismanagementcomponent Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet. (ApplicationComponent) Monumentencomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet. (ApplicationComponent) WRO-component Component die ondersteuning biedt voor het exploiteren van woningen en ander vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexploitatiecomponent ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen CompositionRelationship RealizationRelationship ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen CompositionRelationship ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen CompositionRelationship Deze svg is op 09-11-2022 11:12:47 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 11:12:47 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
ArchiMate-view Haal Centraal BAG, WOZ en BRK bevragen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-fb1b7900-d163-4bc9-a713-fdf768b1b84d
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Haal Centraal BAG, WOZ en BRK bevragen
Documentatie  : In de view wordt aan de linkerkant weergegeven door welke basisregistratie de Haal Centraal API's worden aangeboden. Aan de rechterkant is weergegeven met welke referentiecomponenten de Haal Centraal API's kunnen worden afgenomen. Het gebruik van de API's door gemeenten is aanbevolen, niet verplicht.
Generate_view_param  : {
"action": "LAYOUT",
"debug": false,
"elementFilter": [],
"relationFilter": [],
"drawReversed": [
 "realization-relationship",
 "specialization-relationship"
],
"drawNested": [],
"graphDepth": 0,
"graphDirection": "LR",
"ranker": "network-simplex",
"nodeWidth": 200,
"nodeHeight": 60,
"hSep": 20,
"vSep": 200,
"viewName": "Haal Centraal BAG, WOZ en BRK bevragen",
"includeElementType": [],
"includeRelationType": [],
"layoutReversed": [],
"layoutNested": []
}
Object ID  : fb1b7900-d163-4bc9-a713-fdf768b1b84d
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : fb1b7900-d163-4bc9-a713-fdf768b1b84d
Object ID_nl  : fb1b7900-d163-4bc9-a713-fdf768b1b84d
Original ID  : id-f3307f7a34e443d591156edcf3997ec0
Semanticsearch  : haal centraal bag, woz en brk bevragen
Elementen  : 
Relaties  :