Aanpak specifieke probleemgebieden openbare orde en veiligheid

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Aanpak specifieke probleemgebieden openbare orde en veiligheid
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Aanpak specifieke probleemgebieden openbare orde en veiligheid
Definitie  : Het ontwikkelen van aanpakken voor verschillende veiligheid-gerelateerde probleemgebieden.
Toelichting  : passend bij de afspraken en kaders van de bestuurlijke besluiten en samenwerkingsafspraken over lokale en regionale veiligheid (zie de bedrijfsfuncties 'besluitvorming lokale integrale veiligheid' en 'besluitvorming regionale integrale veiligheid').

Denk hierbij aan maatregelen in het kader van:

 • winkeldiefstal
 • terrorisme
 • verkeersveiligheid
 • illegale opslag
 • transport en opslag gevaarlijke stoffen
 • crisis- en calamiteiten
 • smart/bel/headshops
 • brandveiligheid
 • parkeeroverlast
 • inbraakpreventie, overvallen, straatroof
 • outlaw motorgangs
 • alcohol en drugs
 • seksueel geweld/ mensensmokkel
 • wijkveiligheid/ overlast
 • voetbalgeweld
 • ondermijning
 • vrijplaatsen
 • huiselijk geweld.
Object ID  : f74423fe-a107-436e-915b-431efd0ea5e0
Relaties  :  Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: