Toelichting Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Toelichting Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Toelichting Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling ApplicationFunction Bestuurfunctionaliteit voor inwoners en ondernemers Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscompon- ent Component om op basis van beschikbare data inzicht te geven in politieke en bestuurlijke gedragingen. (ApplicationComponent) Politieke data-analyse component Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording ApplicationFunction Bestuurfunctionaliteit voor gemeente ApplicationFunction Bestuurfunctionaliteit voor ketenpartners Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecompon- ent Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en control component Functionaliteit om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. (ApplicationFunction) Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten Functionaliteit die de gemeente aanbiedt aan ketenpartners om zaken met de gemeente af te kunnen handelen. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor ketenpartners Een groep met functionaliteit voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke functionaliteit die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor gemeente Functionaliteit om inzicht te geven in het democratische proces van besluitvorming (ApplicationFunction) Besluitvormingsproces transparantie Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging. (ApplicationFunction) Archiveren van vergadering en besluiten Functionaliteit voor het live uitzenden van vergaderingen. (ApplicationFunction) Uitzenden van vergaderingen Functionaliteit voor het opstellen van agenda's en het kunnen distribueren daarvan samen met bijbehorende stukken of verwijzingen daarnaar. (ApplicationFunction) Opstellen en distribueren van agenda en stukken Functionaliteit voor het (digitaal) verslagleggen van tekst, beeld en geluid. (ApplicationFunction) Vastleggen van vergaderingen en besluiten ApplicationFunction Ondersteuningsfunction- aliteit voor gemeente Functionaliteit voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationFunction) Ondersteunen van digitaal samenwerken Functionaliteit om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationFunction) Ondersteunen van planning en control Functionaliteit voor het kunnen raadplegen en krijgen van inzicht in politieke data (ApplicationFunction) Politieke data-analyse ApplicationFunction Bestuurlijk overleg en besluitvorming Groepering van functionaliteit ten behoeve van inwoners en ondernemers (ApplicationFunction) Inwoners en ondernemers Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Gemeente Groepering van functionaliteit ten behoeve van ketenpartners (ApplicationFunction) Ketenpartners Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid om met de intern beschikbare middelen een optimale output te realiseren. (BusinessFunction) Interne efficiency verbetering AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 24-09-2020 14:21:09 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 24-09-2020 14:21:09 CEST
Legenda


Originele kleuren
Applicatiefunctiecategorie
   
   
GEMMA type
   
   
   
   
   
   
GEMMA status
   
   
BBN
   
   
BIV score BBN
   
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
   
Integriteit
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
GEMMA subtype
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toelichting Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-f2eaa327-12a6-4b4c-9951-f876c4f33233
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Toelichting Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Bestuur
Object ID  : f2eaa327-12a6-4b4c-9951-f876c4f33233
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
GEMMA thema  : Geen
Viewtype  : Toelichting
Object ID  : f2eaa327-12a6-4b4c-9951-f876c4f33233
Object ID_nl  : f2eaa327-12a6-4b4c-9951-f876c4f33233
Elementen  : 
Relaties  :