Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Sectorale registraties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Sectorale registraties
Contextdiagram
Groepering van centrale voorzieningen voor het registreren en ontsluiten van domeinspecifieke gegevens (Grouping) Sectorale registraties Het berekenen en innen van de eigen bijdrage voor zorg in het kader van de Wmo en Wtcg. (ApplicationComponent) Innen eigen bijdrage Wmo en Wtcg (CAK) Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is een landelijke database, beheerd door de RDW, waarin alle actuele parkeerrechten op kenteken geregistreerd staan. Het NPR biedt de noodzakelijke basisinfrastructuur waarmee gemeenten stap voor stap hun parkeerdiensten kunnen digitaliseren. (ApplicationComponent) Nationaal Parkeer Register Groepering van domeinspecifieke centale voorzieningen (Grouping) Sectorale digitale infrastructuur De risicosituaties worden vastgelegd in het landelijke Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), dat tegenwoordig door het IPO wordt beheerd. (ApplicationComponent) Risicoregister gevaarlijke stoffen De Kadaster Dienst KLIC is de schakel tussen gravers en netbeheerders voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen (ApplicationComponent) KLIC service - Kabels en Leidingen Systeem dat zorg draagt voor de communicatie van de gemeentelijke GBA-applicatie met de Landelijke Voorziening PIVA-V en evt. het raadplegen daarvan. Deze referentiecomponent wordt vervangen door de standaard WSDL. Zie PIVA-V koppelvlak. (ApplicationComponent) PIVA - Persoonsinfor- matie- voorziening Nederlandse Antillen en Aruba Landelijke registratie van publiekrechtelijke beperkingen die op een bepaald perceel rusten. Gebaseerd op een eenduidige registratiemethodiek en aan elkaar gekoppelde registers van gemeenten en Kadaster (ApplicationComponent) Wkpb landelijke registratie Landelijke registratie voor ruimtelijke plannen. (ApplicationComponent) Ruimtelijke plannen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 03:21:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 03:21:31 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
Naam  : Sectorale registraties
Definitie  : Groepering van centrale voorzieningen voor het registreren en ontsluiten van domeinspecifieke gegevens
GEMMA subtype  : Buitengemeentelijk
GEMMA type  : Groep
Object ID  : f1a76edb-9a60-49df-b95b-6fd35cc0420b
Object ID  : f1a76edb-9a60-49df-b95b-6fd35cc0420b
Object ID_nl  : f1a76edb-9a60-49df-b95b-6fd35cc0420b
Original ID  : id-4fac7539afe944f6bc68eec46cdc6a3b
Semanticsearch  : sectorale registraties
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...