Toelichting Burgerzaken en GBA-administratie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Toelichting Burgerzaken en GBA-administratie
Toelichting Burgerzaken en GBA-administratie
Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA-administratiecomponent Functionaliteit voor het administreren van persoons gerelateerde gegevens (ApplicationFunction) Beheren van persoons gerelateerde gegevens (BRP) Functionaliteit voor het ondersteunen van diensten rondom de burgerlijke stand (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerlijke stand diensten ApplicationFunction Ondersteunen van documenten verstrekking ApplicationFunction Ondersteunen van Nederlanderschap diensten Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakencomponent Het uitvoeren van taken om de Basisregistratie Personen actueel en betrouwbaar te houden (BusinessFunction) Bevolkingsadministrat- ie bijhouding Het bijhouden van de burgerlijke staat van personen n.a.v. geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing (BusinessFunction) Burgerlijke stand diensten Het op aanvraag verstrekken van persoonlijke documenten zoals paspoort of rijbewijs (BusinessFunction) Officiële documenten verstrekking Het behandelen van aanvragen van de Nederlandse nationaliteit of het verkrijgen van bewijs daarvan (BusinessFunction) Nederlanderschap diensten Een groep met publieksdienst domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Publieksdiensten- functionaliteit voor gemeente Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-01-2020 12:42:52 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-01-2020 12:42:52 CET
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
   
   
   
Applicatiefunctiecategorie
   
   
GEMMA status
   
   
GEMMA subtype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toelichting Burgerzaken en GBA-administratie
"Totaal (meerlaags)" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsarchitectuur, Informatiearchitectuur, Technische architectuur, Applicatiearchitectuur) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Architectuurlaag".
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-e2c72ec9-84e9-4153-90fd-ef5b1971687e
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Toelichting Burgerzaken en GBA-administratie
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Publieksdiensten
Object ID  : e2c72ec9-84e9-4153-90fd-ef5b1971687e
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Toelichting
Elementen  : 
Relaties  :