sanctie

ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Object.png
Naam  : sanctie
Definitie  : een straf die kan worden opgelegd aan [natuurlijk persoon/natuurlijke personen], [niet-natuurlijk persoon/niet-natuurlijke personen] of landen ter bestraffing van geconstateerde overtreding bij [controle]
GEMMA status  : In gebruik
Object ID  : df5af441-70bc-11e4-67ab-0050568a6153
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: