Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Verzamelcomponent

Contextdiagram
De verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt. (ApplicationComponent) Verzamelcompo- nent Systeem voor ondersteuning van de reisdocumentenadministratie. Het Reisdocumenten Aanvraag en Archief Station (RAAS) is bedoeld voor het verwerken, archiveren en verzenden van de aanvraagbestanden. Gegevens worden uitgewisseld met de GBA-reisdocumentenmodule. (ApplicationComponent) (GEMMA 1) RAAS (Reisdocumente- n Aanvraag en Afgifte Station) Pakketten waarvoor (nog) geen geschikte referentiecomponent bestaat, kunnen gekoppeld worden aan de Verzamelcomponent (ApplicationComponent) (GEMMA 1) Verzamelrefere- ntiecomponent Systeem voor ondersteuning van de uitvoering van de Wet Inburgering (Wi). (ApplicationComponent) (GEMMA 1) Inburgeringadm- inistratie Informatievoorziening waarmee signalen die door burgers en (keten)partners worden gemeld omtrent de status van een burger op waarde geschat kunnen worden. Signalen uit verschillende probleemgebieden kunnen worden gecombineerd en geverifieerd voor het in kaart brengen van de behoefte(n) van een gezin. (ApplicationComponent) (GEMMA 1) Signaalsysteem Systeem voor afhandeling van schade als gevolg van rampen. (ApplicationComponent) (GEMMA 1) CRAS (Centrale Registratie Afhandeling Schade) AssociationRelationship was / wordt AssociationRelationship was / wordt AssociationRelationship was / wordt AssociationRelationship was / wordt AssociationRelationship was / wordt Deze svg is op 26-11-2018 04:10:59 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 26-11-2018 04:10:59 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Verzamelcomponent
Definitie  : De verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt.
Toelichting  : Meld aan VNG Realisatie welke component ontbreekt. Bij de migratie van GEMMA 1 naar GEMMA 2 wordt de verzamelcomponent gebruikt in de was - wordt suggesties voor componenten waar geen GEMMA 2 component voor bestaat. Kijk deze suggesties na en bepaal of de verzamelcomponent bij het pakket kan worden verwijderd.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : dec9ac6e-a4fd-40fc-be5f-e7ef6e5defb4
Relaties  : 
BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: