Begrijpelijk

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Goals > Begrijpelijk
Contextdiagram
De overheidsdienstverlener gebruikt begrijpelijke taal in alle teksten over dienstverlening. Zo is de dienst voor iedereen begrijpelijk, kunnen burgers en bedrijven gemakkelijk een aanvraag doen, een benodigde actie uitvoeren, een vraag stellen en is de daaropvolgende communicatie helder. Het is voor burgers en bedrijven duidelijk wat de betekenis van de informatie is binnen het werkproces waar het is ontvangen of gemaakt. Het is bijvoorbeeld bekend wanneer de informatie is gemaakt, door wie, waar zij betrekking op heeft en wat de status is. Automatische besluitvorming (door toepassing van algoritmes) vindt altijd voor burgers en bedrijven op begrijpelijke wijze plaats. (Goal) Begrijpelijk Driver Digitoegankelij- k De (dienstverlening van de) overheid bereikt de gestelde doelen en voldoet zo aan de verwachtingen van burgers en bedrijven. (Driver) Doeltreffend De overheid handelt binnen wettelijke kaders met oog voor de belangen van de mensen in de digitale samenleving (Driver) Ethisch verantwoord Ontwerp, realiseer en verbeter de dienst vanuit het perspectief van de afnemer. (Principle) Verplaats je in de gebruiker Beschrijf de dienst nauwkeurig en positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod. (Principle) Beschrijf de dienst nauwkeurig Iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving (Principle) Zorg voor digitale inclusie Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in. (Principle) Neem gegevens als fundament Maak cyclische sturing op de kwaliteit van de dienst mogelijk. (Principle) Stuur cyclisch op kwaliteit Beschrijf nauwkeurig, positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod en informeer de afnemer over de dienst, zowel procesmatig als inhoudelijk. (Principle) Geef inzicht in de afhandeling van de dienst Voorkom onnodige complexiteit door activiteiten en middelen die geen waarde toevoegen, weg te laten. (Principle) Streef naar eenvoud InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 23-02-2024 10:29:41 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-02-2024 10:29:41 CET
Eigenschappen
Elementtype     Goal
Label     Begrijpelijk
Definitie     De overheidsdienstverlener gebruikt begrijpelijke taal in alle teksten over dienstverlening. Zo is de dienst voor iedereen begrijpelijk, kunnen burgers en bedrijven gemakkelijk een aanvraag doen, een benodigde actie uitvoeren, een vraag stellen en is de daaropvolgende communicatie helder. Het is voor burgers en bedrijven duidelijk wat de betekenis van de informatie is binnen het werkproces waar het is ontvangen of gemaakt. Het is bijvoorbeeld bekend wanneer de informatie is gemaakt, door wie, waar zij betrekking op heeft en wat de status is. Automatische besluitvorming (door toepassing van algoritmes) vindt altijd voor burgers en bedrijven op begrijpelijke wijze plaats.
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
ID     KD15
NORA kwaliteitsdoel     https://www.noraonline.nl/wiki/Begrijpelijk_(Doel)
Referentiearchitectuur     NORA
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
Object ID     d89825a3-b32e-451a-a27e-0ad572e8fefd
Object ID     d89825a3-b32e-451a-a27e-0ad572e8fefd
Object ID_nl     d89825a3-b32e-451a-a27e-0ad572e8fefd,d89825a3-b32e-451a-a27e-0ad572e8fefd
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6214
Semanticsearch     begrijpelijk
Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 06:38.