Kaderstelling

ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Kaderstelling
Definitie  : Het bepalen van visie en kaders waarbinnen het college van burgemeester en wethouders de gemeente moet besturen.
Toelichting  : Het college functioneert binnen de algemene beleidskaders zoals die door de raad zijn vastgesteld en formuleert op haar beurt gemeentelijk beleid dat zij moet uitvoeren.
Object ID  : d856787c-aa33-4bb4-90da-f9a33ea3ec0a
Object ID  : d856787c-aa33-4bb4-90da-f9a33ea3ec0a
Object ID_nl  : d856787c-aa33-4bb4-90da-f9a33ea3ec0a
Relaties  :  Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: