Anti-DDOS-component

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Anti-DDOS-component
Definitie  : Component voor het detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen
BBN  : BBN 1 en RA voor beschikbaarheid
BIV score BBN  : 321
Beschikbaarheid  : 3
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 3 : ernstig verlies van motivatie van de medewerkers, ernstige afname van personele capaciteit.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : belangrijk verlies van management control;
Object ID  : d7ce409e-19c8-4ed8-9764-2ebada7021cc
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : d7ce409e-19c8-4ed8-9764-2ebada7021cc
Object ID_nl  : d7ce409e-19c8-4ed8-9764-2ebada7021cc
Original ID  : id-d7ce409e-19c8-4ed8-9764-2ebada7021cc
Semanticsearch  : anti-ddos-component
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: