Visualiseren van geografische data

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Visualiseren van geografische data
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Visualiseren van geografische data
Definitie  : Het visualiseren van gegevens op kaarten
  • al dan niet aangevuld met andere datasoorten
  • ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie.
Object ID  : ce233041-3789-484d-93bc-28ba36a137a1
Object ID_nl  : ce233041-3789-484d-93bc-28ba36a137a1
Original ID  : id-ce233041-3789-484d-93bc-28ba36a137a1
Semanticsearch  : visualiseren van geografische data
Relaties  : 

Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: