Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Toelichting

ArchiMate-eigenschapdefinitie Toelichting
Eigenschapdefinitie-id  : GEMMA2/0.9/id-c9735224-5d30-4fd9-45d4-310829250a66
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Zie verder de toelichting in de BAG. (67)
 • Dit attribuutsoort is in de BAG gespecificeerd bij het objecttype NUMMERAANDUIDING. Het is bij de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING opgenomen aangezien naast de NUMMERAANDUIDING de OVERIG ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING wordt onderscheiden. Aangezien de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING een generalisatie is van NUMMERAANDUIDING en OVERIG ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING overerven beide laatstgenoemde objecttypen dit attribuutsoort. Zie verder de toelichting in de BAG. (40)
 • Het betreft het attribuutsoort objectEindTijd van het overeenkomstige Geo-object in het IMGeo. Vanwege naamsconventies binnen het stelsel van basisgegevens is voor een andere attribuutnaam gekozen. (30)
 • Dit is een procescluster (30)
 • Het betreft het attribuutsoort objectBeginTijd van het overeenkomstige Geo-object in het IMGeo. Vanwege naamsconventies binnen het stelsel van basisgegevens is voor een andere attribuutnaam gekozen. (28)
 • Het attribuutsoort is ontleend aan de GBA, betreft het eerste deel van het actuele verblijfs- of bezoekadres in het buitenland en geldt hier ook voor niet-natuurlijke personen en vestigingen. (24)
 • Bron: Procesanalyse (22)
 • Dit attribuutsoort is in de BAG gespecificeerd bij het objecttype NUMMERAANDUIDING. Het is bij de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING opgenomen aangezien naast de NUMMERAANDUIDING de OVERIG ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING wordt onderscheiden. Aangezien de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING een generalisatie is van NUMMERAANDUIDING en OVERIG ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING overerven beide laatstgenoemde objecttypen dit attribuutsoort. Zie verder de toelichting in de BAG. (20)
 • Dit attribuutsoort is in de BAG gespecificeerd bij het objecttype NUMMERAANDUIDING. Het is bij de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING opgenomen aangezien naast de NUMMERAANDUIDING de OVERIG ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING wordt onderscheiden. Aangezien de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING een generalisatie is van NUMMERAANDUIDING en OVERIG ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING overerven beide laatstgenoemde objecttypen dit attribuutsoort. Zie verder de toelichting in de BAG. (20)
 • In het IMGeo betreft dit de identificatie van het overeenkomstige geo-object. (18)
 • Bron: ArchiMate 2.1 (13)
 • Default: <memo> (13)
 • In het BGT betreft dit de identificatie van het overeenkomstige geo-object. (10)
 • Bron: Omgevingswet, art. 18.1 (10)
 • Weergegeven wordt de hoogteligging van de objecten ten opzichte van elkaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van niveaus die aangeven of een object zich op maaiveldniveau (niveau 0) bevindt of op een onder- of bovenliggend niveau. Standaard wordt aan een object ‘niveau 0’ toegekend. Het niveau geeft geen informatie over de absolute hoogte van een object. (10)
 • In RSGB komt de waarde 'niet-BGT' niet voor. Zie ook toelichting attribuutsoort indicatie plus br-populatie. (9)
 • Voor een ingezetene (die emigreert) kan dit het buitenlandse adres zijn dat vastgesteld is door een aangewezen bestuursorgaan of het voorlopige adres vastgesteld door een college. Zie ook attribuutsoort Bron adres buitenland van INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON. Daarnaast kan ook het Nederlandse adres zijn van geprivilegieerden (diplomaten etc). (8)
 • Voor straatnamen langer dan 24 posities gelden inkortingsregels. Hiervoor wordt NEN 5825 (versie 2002) gevolgd. De hier gehanteerde schrijfwijze kan afwijken van de POSTNL-schrijfwijze. (8)
 • Dit attribuutsoort is in de BAG gespecificeerd bij het objecttype NUMMERAANDUIDING. Het is in het RSGB bij de ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING opgenomen. Zie verder de toelichting in het RSGB. (8)
 • Bron: Omgevingswet, art. 1.2 lid 2 (7)
Gebruikt door  :